Slim-BIM i rammeavtale for Sykehuspartner Helse Sørøst

26. mars 2015

Sammen med LINK arkitektur as, Høyer Finseth, Hjellnes Consult og Effector har Graphisoft Norge vunnet rammeavtale for Sykehuspartner Helse Øst RHF. Tildelingen gjelder innenfor prosjektledelse og administrasjon, prosjektfaglig bistand i strategi og planprosesser av mulighetsanalyser, miljø og regulering. Innenfor BIM omfatter avtalen faglig og strategisk støtte i byggeprosjekter og etablering av slim-BIM.

GraphisoftB_2

Halvor Sandbu, daglig leder i Graphisoft Norge sier at vi ser det som en spennende mulighet å få delta i denne faglig sterke gruppen samtidig som Helse og Omsorg fremstår som et segment med både store og varierte utfordringer i årene fremover.

Slim-BIM
Hva innebærer rammeavtalen for dere?

– Det innebærer at vi er en foretrukket partner, sammen med andre deltagere, i kontrakten. Det er primært LINK arkitektur as som har frontet dette som arkitekter og vi kommer inn som en underleverandør primært av tjenester innenfor oppmåling med Flexijet laserscanning og modellering. Vi leverer ikke bare verktøyene, men skal også delta aktivt på det BIM-tekniske planet, sier Sandbu.

Hva innebærer samarbeidet med LINK arkitektur as, Høyer Finseth, Hjellnes Consult og Effector?

– Vi blir trukket inn der vi har noe å tilføre i forbindelse med spesielt tidligfase oppmåling og modellering. Dette skal være et gjennomgående BIM-prosjekt der man ønsker å ta ut fordelene med å komme tidlig i gang med 3D-modellering, forklarer Sandbu.

Fra slim-BIM til fat-BIM
Forklar hierarkiet fra slim-BIM til fat-BIM?

– Disse definisjonene er flytende. Slim-BIM er en enklere utgave av BIM og har hovedvekt på geometri, men inneholder mulighetene til å bygge den ut til en mer omfattende BIM. For meg er det snakk om hvor mye informasjon som skal legges i modellen i hver enkelt fase av prosjektet. Slim-BIM brukes tidligere i prosjekteringsfasen i motsetning til Fat-BIM som er en mer fullkommen BIM. For øvrig vil jeg henvise til Helse Sørøst som har sin egen strategi for bruk av Slim-BIM, sier Sandbu.

– Det er ofte deltagere i prosjekter som ikke ser hvor viktig det er å ha en 3D-modell tidlig i prosjektet. Andre parter eller fag ser at jo fortere vi har en 3D-modell oppe desto tidligere kan man se hvor man ikke korresponderer eller er synkronisert. Man kan se hvor det kan ligge snubletråder i forhold til feilprosjektering og i forhold til fag som kan kollidere med hverandre. De forskjellige fagene har forskjellige interesser for hvor omfattende og hvor mye tid man bør legge i BIM, forteller Sandbu.

Flere ser fordeler av tidlig bruk av BIM
Hva gjør slim-BIM egnet for sykehus?

– Sykehus blir ofte veldig store i volum tidlig i prosjekteringen og det blir fort snakk om veldig mange kvadratmeter. Desto senere man kommer inn med BIM, jo større blir jobben senere da man ønsker å ta ut fordelene ved å ha en beriket BIM-modell.  Generelt tror vi at man får godt betalt for den ekstra tiden man legger inn tidlig i prosjektet, sier Sandbu.

Hva er de siste trendene innen BIM?

– Vi opplever at det blir stadig flere som er positive til og aktivt med i tankegangen rundt BIM. Dette skaper bedre og mer fullkomne modeller og derav færre og mindre kostbare feil senere i prosjekteringen eller på byggeplassen. Slim-BIM gjør terskelen lavere for at flere aktører kommer tidligere inn i prosjektene og det er også økt forståelse for viktigheten av å ha en BIM-modell oppe tidlig. Det blir stadig flere aktører som har vært involvert i BIM-prosjekter fra før og dette gir økt forståelse og kompetanse på bruk av BIM, avslutter Sandbu.

 

Tekst: Fremtidens Byggenæring

Nyheter

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring