Scenario velger ArchiCAD

24. april 2013

Scenario Interiørarkitekter ble startet i 1985 og eies og drives av interiørarkitekt og daglig leder Linda Steen. Kontoret har spesialisert seg på interiørarkitektur og møbeldesign og har med sine 26 ansatte fått bred erfaring gjennom årene. Oppdragene varierer både innen privat og offentlig miljø. Med bred kunnskap innenfor utarbeidelse av planløsninger, materialbruk og grafisk formgivning, arbeider de mot et best mulig resultat og for å innfri kundens forventninger. De praktiserer som kreative og profesjonelle rådgivere hvor inspirasjon og kunnskap har en konstant relasjon til utviklingen i markedet.

Sogn Arena 3DFor et år siden bestemte Scenario Interiørarkitekter seg for å skifte DAK-verktøy. De var ikke fornøyde med 3D-biten i den programvaren de brukte tidligere og begrensningene den ga ved visualisering. Behovet for effektiv 3D-visualisering var derfor en viktig faktor som ble evaluert når valget skulle tas. En annen viktig faktor var å velge en kundeorientert software leverandør med god service.

Å skifte DAK-verktøy var en stor og spennende overgang full av utfordringer. Det tar tid å lære alle nye funksjoner og ikke minst utvikle og tilpasse brukervennlige symboler. Derfor har de ikke umiddelbart kunne flytte alle pågående prosjekter over i den nye programvaren. Scenario Interiørarkitekter mener det var en stor fordel at de hadde en del medarbeidere som kjente til ArchiCAD fra før og at ”helpdesken” hos Graphisoft har vært veldig fine å støtte seg til. Det er flott med 3D til presentasjoner for forståelse av rom, men arbeidstegninger på de fleste byggeplasser foregår i plan og oppriss, altså 2D. Først når dette er 100% på plass føler de at de får full utnyttelse av investeringen sin.

Nye muligheter
Kursing er en forutsetning for at man skal komme i gang med programmet og raskt produsere tegninger og dokumenter. Det er dog et poeng at etter hvert som brukermassen av programmet blir bredere øker behovet for kursing som er rettet inn mot de ulike fagretningene. Kontoret så med en gang at det lå mange muligheter i ArchiCAD. Det er nyttig, men også nytt å forholde seg til en 3D-modell. En fordel er at brukergrensesnittet er oversiktlig. Det ligger også store muligheter for å generere informasjon fra modeller som man tidligere har jobbet med utenfor tegneverktøyet. En ting de savner er at ikke flere møbelprodusenter tar tak i de mulighetene ArchiCAD gir både i 2D og 3D. Det eksisterer i dag en hel del leverandørspesifikke symbolbiblioteker, men det er dessverre fortsatt mange leverandører som ikke er på høyden på dette området.

Sparer tid
Det er en stor fordel at man kan gjøre endringene der det er enklest, og at de oppdateres i hele kjeden fra 3D-modell, plan, skjema og layout. Dette forutsetter en struktur i tegnemetodikken til den enkelte medarbeider som de også tror er veldig sunt. Og sist men ikke minst minimeres tidsbruken betraktelig i forhold til tidligere. ArchiCAD kommer også til nytte under salgsprosessen, hvor både planer og visualiseringer er en viktig del av salgsmaterialet. Kontoret bruker også Artlantis til å visualisere prosjekter. En del kunder setter helt klart pris på 3D visualiseringer, da de fleste leser lettere en 3D-visualisering enn en plantegning.

Nyheter

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring