Norgeshus vant konkurranse

25. april 2013

Med det nytegnede huset Asplund, vant Norgeshus nylig BIM-konkurransen i regi av Boligprodusentenes Forening. Konkurransen gikk ut på å utforme og prosjektere et hus som en komplett BIM-modell. Vinnerhuset vil bli brukt som eksempelbolig i alle nye veiledere fra Boligprodusentene fremover. Nordbohus, Boligpartner og Hedalm Anebyhus hadde også levert sine bidrag, men Norgeshus stakk av med seieren. Juryen, som bestod av en innleid BIM-konsulent fra Boligprodusentene bedømte BIM-kvaliteten, mens deltakerne på Boligprodusentenes Fagdager bedømte prosjektene i sin helhet. Norgeshus sitt bidrag som er tegnet i ArchiCAD fikk toppscore på BIM-kvalitet og var en god distanse foran de andre bidragene totalt sett.

asplund

Buliding Information Modelling
BIM står for Buliding Information Model(ling), og noe av poenget er at alle fag, på tvers av programvare, prosjekterer i det samme universelt lesbare formatet IFC. Dette kan igjen sammenstilles i en og samme fil – og her kan man koordinere alle fagene, og utføre eksempelvis kollisjonstesting.

Ny prosjekteringshverdag
– Med BIM opplever vi en helt annen verden, sier prosjektleder Bård Magnus Mikkelsen. Takket være den nye teknologien som ligger i BIM, kan vi foreta en kollisjonstesting tidlig i prosjekteringsfasen. Videre er det også en stor materialeffektiviseringsgevinst, da prosjekteringen finner beste løsningen for sitt fag koordinert opp imot alle andre fag. Vi kan også lage kalkylegrunnlag og ikke minst unngå unødvendige og tidkrevende problemer på byggeplass, sier prosjektlederen.

Med denne modellen blir utveksling av informasjon mellom de prosjekterende svært godt koordinert på planleggingsstadiet, noe som igjen medfører en mer rasjonell og kostnadseffektiv byggeprosess.

Utveksling og utnytting av informasjon
Arkitektene, ingeniørene og 3D-illustratørene fra hovedkontoret i Norgeshus har skaffet seg gode erfaringer fra prosjektet. Det samme har prosjektdeltagerne fra Flexit og Sweco, som også har hatt en aktiv rolle i BIM-prosjektet.

– Vi har fått større innsikt i hverandres fag og oppbygningen av de ulike fagområdene, informerer Mikkelsen. Dessuten er BIM-modellen en svært god kilde for informasjon til alle prosjekterende – og vi har fått større bevissthet rundt utveksling og utnytting av informasjon på tvers av de ulike fagene. Dette har medført enklere egenkontroll for eget fag, og eventuelle konsekvenser har blitt avdekt tidlig i prosjekteringsfasen.

Ser store effektiviseringsgevinster
Teknisk avdeling i Norgeshus vil nå jobbe videre for å videreutvikle og spesialisere seg på BIM-prosjektering.

– Dette pilotprosjektet har dokumentert store effektiviseringsgevinster på alle plan, hevder Bård Magnus Mikkelsen, som ser frem til en ny og forbedret prosjekteringshverdag.

Oljebransjen og prosessindustrien har i lang tid vært et langt steg foran oss i byggebransjen når det gjelder slik effektiv prosjektering, så vi ser ingen grunn til at dette ikke skal få store positive følger for vår bransje også, både nå og i fremtiden.

Fakta om prosjektet
På invitasjon fra Boligprodusentenes forening har Norgeshus i konkurranse med Nordbohus, Boligpartner og Hedalm Anebyhus, stukket av med seieren med den nye boligen Asplund. Konkurransen gikk ut på å utforme og prosjektere et hus som en komplett BIM-modell. Vinnerhuset vil bli brukt som eksempelbolig i alle nye veiledere fra Boligprodusentene fremover.

BIM-modellen Asplund:
Boligen er tilrettelagt for framtidige energikrav
Redusert varmetap
Enkel bygningskropp
Enkelt å oppnå god tetthet
Lite kuldebroer
Vindusareal 20%
3-lags glass
Nye tilgjengelighetskrav
Tilgjengelig boenhet iht. TEK 10
Trinnfri adkomst
Alle hovedfunksjoner på hovedplan
Kontraster
Rasjonell og kostnadseffektiv
Enkel bygningskropp
Modulbasert
Godt egnet til elementbygging
Enkel og teknisk god takkonstruksjon
Fukttekniske gode løsninger

Prosjektdeltagere
Arkitekt: Anne Marit Storler, sivilarkitekt Norgeshus
RIB: Per Gunnar Nordløkken, ingeniør Norgeshus
Terreng: Torbjørn Vatlestad, sivilingeniør Norgeshus
Presentasjon: Jon Berntsen, 3D-illustratør Norgeshus
Fagkoordinering: Sivilarkitekt May Siri Bones og Snorre Bjørkum, teknisk sjef NorgeshusBIM-koordinator/prosjektleder: Bård Magnus Mikkelsen, ingeniør Norgeshus
Samarbeid med Flexit på RIV-ventilasjon og Sweco på RIV-varme, RIV-sanitær og RIE.

Nyheter

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring