LINK signatur AS, et av landets største arkitektkontor

24. april 2013

Når det første landsdekkende arkitektkontoret skulle velge felles DAK-verktøy, falt valget naturlig på ArchiCAD. LINK har hatt et langt forhold til Graphisoft og ArchiCAD, og har vært med siden versjon 5, den gang som Lysaker Mølle. Mye har skjedd på nesten 10 år, men en av hovedgrunnene til at de velger å fortsette med ArchiCAD er den samme; hele prosjektet ligger i en fil, programmet ser veldig innbydende ut og har lavere teknisk brukergrensesnitt enn konkurrerende programmer, sier IT Sjef Bjørn Erik Lie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samtidig som alle kontorene tar i bruk ArchiCAD, velger de å oppgradere til versjon 10 som har en rekke nye finesser. For å gi de ansatte en mest mulig effektiv opplæring, vil primært nøkkelpersoner gå på nyhetskurs hos Graphisoft. Deretter vil de benytte egen kompetanse til intern kursing og videreutvikling av egne standarder.

Økt internasjonal konkurranse
En av grunnene til fusjonen er økt internasjonal konkurranse. Det er i dag et åpent marked der store utenlandske arkitektkontorer i økende grad kommer til Norge. Denne konkurransen er positiv og inspirerende, men det er viktig at også norske arkitekter utnytter mulighetene det åpne markedet gir. Derfor må kreftene samles slik at vi kan tilby et høyt arkitektonisk nivå og stor gjennomføringsevne også på det nordiske og europeiske markedet. For å tiltrekke seg de dyktigste og mest engasjerte medarbeiderne, må man være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr inspirerende arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver.

Utfordringer og fordeler
For å dra fordeler av sammenslåingen, vil de bruke samme kontorstandard på alle kontorene. Det er viktig at kompetanse og bemanning kan utnyttes flere steder. Det skal være mulig å kunne flytte arkitekter fra for eksempel Stord til Oslo, og de skal enkelt kunne sette seg inn i og jobbe effektivt i et annet prosjekt. Derfor er både en gjennomtenkt kontorstandard og et enkelt brukergrensesnitt viktig. En utfordring blir å implementere og lære opp alle til å bruke den felles standarden, sier DAK-ansvarlig Sveinung Skjelstad. Ved å samle alle kontorene datamessig i ett nettverk, vil de oppnå synergier ved deling av kompetanse. Gjennom årene har de også bygget opp et eget stort objektbibliotek som nå alle vil få tilgang til.

Tilstede i nærmiljøet
LINK signatur har som visjon å bygge videre på selvstendige arkitektmiljøer med lokalt preg, samtidig som man utnytter fordelene ved et stort og samlende fellesskap. Alle de 8 kontorene har sitt særpreg og er farget av det miljøet de er en del av. Dette gir mangfold og kvalitet til LINK signatur som helhet. Et annet ønske er å møte fremtidens behov for mer spisskompetanse innenfor spesialiseringsområder som miljø og energieffektivisering, samt sikre kvalitet i alle gjennomførings-ledd. De arbeider med alle typer prosjekter, og har erfaring fra gjennomføring av store og komplekse prosjekter innenfor næringsbygg, boliger, kultur og idrett, skoler etc. De har også et solid feste innenfor maritim og offshorearkitektur. Dette er spesielt knyttet opp mot boligkvarter og skipsoverbygg, utstyrs- og verkstedmoduler. Kontoret har på dette området gjennomført en rekke større oppdrag de senere år.

LINK signaturs viktigste målsetning er å være en designbedrift av høyeste kvalitet, og gjennomføre alle prosjekter til det beste for oppdragsgiverne. Det er viktig å være bevisst på at et stort volum ikke tar fokus vekk fra det enkelte prosjekts unike behov.

Nyheter

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring