Kontakt oss

Grieg Arkitekter AS valgte ArchiCAD

24. april 2013

Grieg Arkitekter AS er et veletablert arkitektkontor som ble startet av Per Grieg i 1922. Hele tiden har det vært et familieeid selskap og drives i dag av Andreas og Lorentz Grieg. Kvalitet for oppdragsgiver er nøkkelbegrepet i virksomheten og gjennomarbeidede funksjonelle løsninger med fremtidsrettet design og formgiving, skal gi deres bygg høy kvalitet og lang levetid.

DSC_0320

Da Grieg Arkitekter AS skulle velge nytt DAK-verktøy falt valget på ArchiCAD. De ønsket et DAK-verktøy som var kjent i markedet, spesielt med henblikk på 3D-modellering. Verktøyet skulle være utprøvd, med gode referanser fra andre brukere. Det ble også lagt vekt på at brukerterskelen skulle være akseptabel og godt kompatibelt for overgang fra annet DAK-verktøy. Alle undersøkelser de gjorde i evalueringsfasen pekte hovedsakelig mot ArchiCAD, og følgelig ble dette valget. Noen av arkitektene hos Grieg kjente til ArchiCAD fra før, dette har også vist seg å være en stor fordel i innkjøringsfasen.

Lærerikt med ArchiCAD grunnkurs
Med ArchiCAD 3-dagers grunnkurs som utgangspunkt har de foreløpig ikke møtt store problemer. Kurset var svært tilfredsstillende syns deltagerne. De gikk igjennom et vidt spekter av programmets sentrale funksjoner, med gode beskrivelser og øvelser, som ga et godt utgangspunkt for å gjennomføre prosjektering på et akseptabelt plan umiddelbart. Forståelig og strukturert kommunikasjon i programmets innhold og funksjoner ga et fint grunnlag for egen videre bruk.

Fra idé til virkelighet
Grieg Arkitekter AS tror også de kan dra nytte av ArchiCAD i selve salgsprosessen. Rasjonaliteten som ligger i programmets funksjoner er vesentlig for effektiv prosjektering; dette er viktig både med henblikk på oppdragsgivers prosjekteringskostnader og prosjekteringsfremdrift. Dette er sentrale parametere i alle forhandlinger og dialoger med oppdragsgivere. Det er viktig for kundene å se prosjektet i 3D. Muligheten for forståelig visualisering er essensielt i all kommunikasjon med både kunder og andre aktører. Arkitektens ideer må kunne visualiseres godt for at kunden skal forstå og bifalle valgte løsninger. På den måten fungerer også programmet som et fint markedsføringsverktøy. Kontoret har god tro på at det vil være lettere å gjøre endringer underveis i prosjektet med ArchiCAD. Ved riktig bruk ser de muligheter for enklere endringsprosedyrer enn de rutinene de er vant med fra tidligere. Revisjonskommandoer og endringsmuligheter er lagt opp på en brukervennlig måte.

Nyheter

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU