Energipris til SpareBank1 SMN

26. april 2013

SpareBank1 SMN sitt nye hovedkontor ble nylig tildelt Trondheim Kommunes Energisparepris. Agraff har vært arkitekt og landskapsarkitekt for prosjektet, samt en sterk bidragsyter og pådriver for både målsetninger og løsninger. Juryens begrunnelse for kåringen er: ”Miljømål har stått sentralt gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen. Måling og oppfølging av energibruk og inneklima er detaljert og systematisk. Svært gode energibesparelser er målt og dokumentert. Nyskapende og innovative tekniske løsninger er tatt i bruk. Nybygget til SpareBank1 SMN har satt en ny standard for energibruk i kontorbygg som framtidige utbyggere vil bli målt opp mot.”

Agraff_Sparebank1Samfunns- og miljøbevisste prosjekter som målsetting
Agraff ønsker å skape samfunns- og miljøbevisste prosjekter. For det nye hovedkontoret til SpareBank1 SMN, hadde de allerede i konkurranseutkastet et ambisiøst energimål for prosjektet og energiberegninger som sannsynliggjorde dette. Dette vakte stor interesse hos byggherren som gjorde energibruk til et viktig tema i prosjektet. De arbeidet aktivt for å dra med seg entreprenører og andre konsulenter til å finne nye løsninger som kunne bringe dem frem til målet.

Agraff jobbet videre i prosjekteringen med energibruk ut ifra en forståelse om at ”alt henger sammen”. De søkte etter helhetlige løsninger der alle aspektene ved energibruk i bygget ble sett i sammenheng. Det er viktig å være innstilt på å tenke nytt der konvensjonelle løsninger ikke gir gode nok resultat.

Det mest oppsiktsvekkende enkeltgrepet er undergulvsventilasjonen; et kammer under teknisk gulv settes under trykk, og luft siver opp av gulvet gjennom ventiler som kan flyttes ved behov. Luft stiger opp til taket og trekkes av til en høyeffektiv varmegjenvinner. Det er svært lite blikkanaler i bygget og dermed blir det lavt trykkfall i anlegget og lite energi går til viftedrift. Luftkvalilteten blir god, og ”brukt” luft blandes ikke med den friske.

Nødvendig med BIM
BIM-modellen til Agraff var hele tiden oppdatert og viste alle mulige konfliktområder. ”Det var viktig for oss å følge med på den teoretiske energibruken underveis i prosjektet for å se konsekvensene av valgene vi gjorde. Vi kunne legge 3D-modellen vår rett inn i beregningsprogram for energibruk og det ble gjennomført flere energiberegninger på denne måten. Ved neste vei skal vi bruke denne muligheten til å følge energibruken enda tettere,” sier Per Arne Hamre, faglig leder hos Agraff.

Agraff har ikke hatt problemer med filutveksling fra ArchiCAD til eller fra andre programmer. Når det skulle etableres IFC-modell for prosjektet, ble dette gjort med basis i de første filene de laget i ArchiCAD.

Underveis i prosjektet jobbet Agraff sammen med Graphisoft med å utvikle ArchiCAD 13. Dette medførte at de måtte justere seg hver gang det kom en ny oppdatering. Dette førte til noe ustabilitet og at produksjonen stoppet opp i korte perioder, men de klarte likevel å overholde leveringsplanen. Den nye Teamwork-funksjonen var til stor nytte for effektiviteten i prosjektet.

”Vi fikk etter hvert problemer med at modellen ble veldig stor og tung. I ettertid ser vi at vi burde ha bygd den opp med hotlinkede moduler i større grad. For øvrig er vi godt fornøyd med ArchiCAD og prøver å legge opp arbeidet slik at vi unngår ekstra utfordringer,” sier Per Arne Hamre.

Nå som bygget er ferdig er det i all hovedsak det samme bygget som ble presentert i konkurransen; alle verdiene som ble lagt ned i prosjektet i en tidlig fase er tydelige i bygget. I tillegg til energibruk hadde de særlig fokus på det byplanmessige grepet, gode arbeidsplasser, et godt og fleksibelt bygg å drifte for banken og et fint hus i byen som kan representere banken på en god måte. Agraff kan med god grunn være stolte og fornøyde med det de har fått til.

Nyheter

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring