Kontakt oss

BIM-teknikere på vei inn i byggbransjen

24. april 2013

Hva hadde verden vært uten idealister til å drive den fremover? Læreren Ingolf Sundfør er en slik idealist. Hans kongstanke er at byggfaget skal komme opp på et helt nytt nivå gjennom å få godkjent BIM-tekniker som en ny utdannelse på Fagskolen. Nå ser det ut til at han vil få sin drøm oppfylt.

Før vi kommer inn på Sundførs drøm er en definisjon av BIM-tekniker på sin plass. Hvorfor er dette en drøm? Hva vil det bety for norsk byggbransje, arkitekter og industri?

BIM, eller Bygginformasjonsmodellen, som er det rette navnet, er først og fremst bygg- og arkitektbransjens nye kvantesprang mot en verden der feil og mangler i stor grad kan fjernes under forhåndsplanleggingen og ikke på byggeplassen. Et kvantesprang mot en verden der kostnadene ved feil vil bli dramatisk redusert, fordi de kan tas på et så mye tidligere tidspunkt i prosessen. Et kvantesprang inn i de muligheten som ligger i moderne databehandling og dertil hørende virtuell virkelighet.

Mange fine ord, som i praksis betyr at man ved hjelp av 3D CAD (Computer Aided  Design) på en PC kan lage en detaljmodell av huset som skal bygges. Ikke bare får man en detalj modell, men man får også mulighet til simulering av de fleste tenkelige problemstillinger, som regel knyttet til dimensjonering eller beliggenhet i terrenget.

I tillegg vil man med BIM kunne følge hele prosessen digitalt, og derfor nærme seg det som i industrien kalles PLM (Product Lifetime Management). Man kan til en hver tid se hvor man er, og hvilke flaskehalser e.l. man må påregne på veien frem mot et ferdigstilt bygg.

For at dette skal kunne bli en standard for en hel byggbransje er det naturlig nok helt sentralt at bransjen tilføres kompetente folk. Det er her Ingolf Sundførs drøm kommer inn. Som mangeårig lærer og forfatter av bøker innen byggfag har han lenge sett behovet for dedikerte BIM-teknikere, og trykket på der han har kunnet. I løpet av sommeren har Fagskolen i Oslo i følge Sundfør blitt klare, og søknad er i september på vei til NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen). Det nye utdanningstilbudet skal være klart til skoleåret 2008-09, og er åpent for alle med et fagbrev/svennebrev fra bygg- eller anleggsbransjen eller med ”liknende relevant praksis”.

Enkel innføring i BIM-teknikk
Et vesentlig bidrag fra Ingolf Sundfør når det gjelder å få utbredt kunnskap om BIM-teknikk er øvelsesheftene Grethes Hus 1-3. Her viser Sundfør, basert på arbeidet til arkitekt Grethe Høeg Gaudernack, hvordan du kan ”bygge en tidløs, vertikaltdelt tomannbolig med arkitektenes favoritt ArchiCAD”, for å sitere første side på hefte nr. 1.

Når sant skal sies er ikke Grethes Hus–serien laget som en innføring i BIM, men som et øvelseshefte i det markedsledende tegneverktøyet for arkitekter, ArchiCAD. Sundfør forteller at det var hans elevers behov som ledet ham til å skrive serien, men han ser at den dekker et større hull i markedet. Spesielt nå, når BIM er i ferd med å bli å sentralt.  Det drypper inn bestillinger fra bokhandlene så vel som fra profesjonelle kursholdere, sier Sundfør som nå snart er utsolgt for andre opplag.

Sundfør illustrerer selv sitt poeng når han er ute og tilbyr serien på arrangementer der BIM står på plakaten. BIM=ArchiCAD skriver Sundfør i sin presentasjon som han legger ved heftene, og det ser også ut til å være hva det handler om når vi går igjennom dem og ser.

Navnet på serien henspeiler naturlig nok på design og konstruksjon av  Grethes (arkitekt Grethe Høeg Gaudernack) Hus, en jobb som gjøres fullt og helt ved hjelp av ArchiCAD versjon 10. BIM handler om litt mer enn dette, om dokumentasjon på bredest mulig basis. Men grunnmuren og store deler av bygget i denne dokumentasjonen gjøres uansett på PCen, og det er på denne bakgrunn Sundfør skriver BIM=ArchiCAD. Hele strukturen og oppbyggingen av ArchiCAD er nær sagt som skreddersydd for BIM-regelverket, og det er blant annet dette som gjør Sundførs hefter så interessante der BIM står på dagsorden.

Når dette er sagt må vi få understreke at Grethes Hus 1-3 sin bruk av grafikk og konkrete eksempel samtidig er en svært lettfattelig og enkel alternativ innføring i bruk av ArchiCAD 10. Den anbefales alle som vil sette seg inn i hva 3D design og konstruksjon innen byggsektoren faktisk kan være, men også til dem som vet, mens som ønsker seg en enkel måte å komme videre. Grethes Hus 1-3  egner seg  svært godt til å brukes som grunnlag for egen jobbing med materialet. ”Learning by doing” er det sentrale begrepet her. Det er selvfølgelig det man vil lære mest av selv også.

 

Av Hans Christian Færden, Prorex Kommunikasjon

Nyheter

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU