ArchiTerra med forbedret SOSI-import

07. januar 2014

Cigraph SPA, den Italienske ArchiCAD distributøren, har på oppdrag fra Graphisoft Norge, utviklet import-funksjon for det særnorske GIS dataformatet SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). Ved hjelp av ArchiTerra, kan man importere kartdata i SOSI-format inn i ArchiCAD som et 2D-kart, og man kan lage terrengmodeller meget raskt. Man kan også bruke 3D-data fra SOSI, som f.eks. bygg, til å generere modeller av eksisterende bygg og bygningsmessige anlegg. Det å importere et sett med SOSI-filer og generere et terreng samt en omgivelsesmodell, tar bare noen minutter og det er virkelig enkelt å gjøre.

ArchiCAD-Architerra-SOSI

Prosess i 3 trinn
Trinn 1: Import av alle dataene til et worksheet. Her blir kartet liggende i de koordinatene som er definert i SOSI-filen og på lag som blir definert av objekttypene i SOSI-filene. I SOSI versjon 4 eller nyere er dette klartekst slik at det er lett å holde orden på informasjonen. Worksheetet dras deretter på plass som et underlag til modellen ved hjelp av «Trace and Reference» verktøyet. Man kan da skifte mellom kart og modell, og sette av riktige koordinater (for utstikking) i kartet på en veldig enkel måte.

Til slutt plasserer man ut et spesielt koordinatobjekt som definerer prosjektets origo. Det er uhensiktsmessig å jobbe med en modell som ligger langt fra origo, derfor brukes x og y verdiene fra koordinatobjektet for riktig plassering i forhold til prosjektets origo. Dette er riktig prosedyre i forhold til Statsbygg og buildingSMART sine retningslinjer.

Trinn 2: Import av de dataene det er hensiktsmessig å bruke for å generere terrengmodellen. Slike data er gjerne høydekurver, vannkanter, veikanter, toppunkter etc. Definer deretter det området man vil lage modell av og generer terrenget. Dette går veldig fort.

Trinn 3: Import av bygninger og bygningsmessig anlegg. I og med at bygningsdata i en SOSI-fil er linjer og ikke solide objekter, må man som regel rette opp en del feil i etterkant. Disse feilene kan rettes opp ved å lage nye objekter med dekke- eller morphverktøyet i ArchiCAD, eller man kan lage morph av de eksisterende objektene og deretter endre disse.

15-08-2013 12-33-14

Bildet over viser store deler av Drammen/Konnerud for bruk til byplanlegging. Terrenget er laget med ArchiTerra og som man ser kan programmet brukes i stor skala. Terrengmodellen kan enkelt redigeres, man kan fargelegge deler av det samt legge på flyfoto.

Ikke bare eliminerer man feil og usikkerhet ved å starte prosjekter fra et riktig grunnlag (SOSI-fil), men man har også en flott start for videre visualiseringer.

Foruten SOSI, kan ArchiTerra importere koordinatlister, SHAPE-filer (.shp)-, og DXF-filer.

For effektivt å kunne bruke ArchiTerra med SOSI-import, anbefaler vi et 3-timers kurs som vi i Graphisoft Norge holder en gang i måneden. Vi kan også gi opplæring som konsulentbistand eller i form av et webinar.

Nyheter

Kontakt oss

  • Ta en hyggelig prat med en av våre Graphisoft Norge kollegaer

    Vi tar ditt personvern på alvor. Vi trenger å lagre din informasjon for å kunne behandle forespørselen. Les mer om vårt personvern her

Copyright © 2020 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring