Kontakt oss

BIMcontact – Web-hotell og prosjektverktøy

17. juni 2015

Mange tenker nok at nei, vi har ikke bruk for et eget verktøy for dokumenthåndtering, fildeling og prosjektstyring, det er kun for de store det. Men de fleste har vel nå oppdaget Dropbox, og sett hvor fortreffelig det er å alltid å ha tilgang til filene sine, eller kunne dele dem med andre. Slike sky-tjenester går ofte fort fulle, de kan virke trege å laste opp/ned fra og man må kontinuerlig rydde eller kjøpe mer plass. Og hvor sikkert er det å dele filer på den måten?

 

iStock_000010232575XXXLarge

De fleste oppdragsgivere ønsker helt klart at dere har kontroll på hvem dere deler med eller hva dere deler. Dette kan også få juridiske konsekvenser ved en evt. fremtidig disputt. Utfordringer rundt sky-løsninger kan være et resultat av uavklarte brukervilkår eller tyveri av passord og brukernavn, som kan medføre tap av dokumenter og filer.

BIMcontact gir deg muligheten til å ha en felles struktur for lagring av dine dokumenter og prosjekter, med en integrert IFC-viewer og mulighet for å håndtere 300 forskjellig filformater.

Man kan enkelt styre rettigheter for portal, prosjektrom, mappestrukturer eller enkeltfiler. Ved hjelp av navn og e-postadresse, kan man invitere inn brukere, skape prosjektrom, administrere brukere og dele ut brukertilganger til ønsket personell. Brukere kan for eksempel ha skriverettigheter i et prosjekt, men kun leserrettigheter i et annet. Du vil kun se det innholdet du har rettigheter til f.eks et enkeltstående prosjekt og utvalgte dokumenter i det. Slik sikres integriteten i portalen og hindres uautorisert tilgang. Som bruker har man også mulighet til å invitere inn eksterne brukere i prosjektet eller dele spesifikke filer eller dokumenter via en link som hver fil tildeles.

Ved hjelp av hyperlinker kan man berike IFC-modellen med FDV-dokumentasjon og/eller tegninger, som igjen gjør IFC-modellen mer verdifull for driftere, eiere, håndverkere etc. Rettighetsstyringen i BIMcontact styrer om du får opp dokumentene automatisk eller må logge deg inn i verktøyet for tilgang. Ved å klikke på ønsket objekt i IFC-modellen kan du hente ut f. eks. FDV-dokumentasjon for ønsket element.

Dokumenter kan enkelt importeres og eksporteres, som enkeltfiler eller hele mappestrukturer. Import av dokumenter med mappestrukturer eller enkeltfiler kan enkelt utføres med «drag and drop» på desktop eller direkte i browser. Man kan enkelt be om gjennomgang av dokumenter, knytte oppgaver og håndtere endrings- og avviksmeldinger.

BIMcontact inneholder en svært effektivt versjonshåndtering med mulighet til å gå tilbake til eldre versjoner. Det finnes ingen begrensing på antall versjoner. Man kan enkelt abonnere på alle endringer som skjer i dokumenter eller prosjektrom, enten ved mail notifikasjon eller internmeldinger.

BIMcontact er et t web-hotel, fildelings- og samhandlingsverktøy i skyen med høy integritet og sikkerhet. Planlegg dine aktiviteter og prosjekter med interaktive Gantt-diagrammer, ha kontroll på din ressursbruk, belegg og mye mer.

 

BIMcontact

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU