Kontakt oss

Visualisert regulering

25. april 2013

Arkitekt Dag Langve Sauge driver privat arkitektpraksis. For tiden jobber han for Møre og Romsdal Fylkeskommune med råd og ideer til hvordan tettsteder kan gjøres mer attraktive. Han bruker ArchiCAD som tegneprogram med intensjon om å gjøre kommunene mer offensive i utviklingen av tettsteder.

Ulsteinvik_F3

Gjennom et pilotprosjekt i Ulstein Kommune undersøker han om ArchiCAD kan være et nyttig redskap i kommuneplan- og reguleringssammenheng. Han ønsker å gjøre kommunene mer bevisste ved å visualisere utbyggingsplaner og på forhånd kunne se konsekvenser av reguleringsbestemmelser. Ved å se flere prosjekter i sammenheng, og se planlagte bygg sammen med eksisterende bebyggelse, vil kommunene få bedre oversikt og hindre «frimerke – reguleringsplaner».

I Ulsteinvik har Langve bygget en modell av sentrum, med reguleringsplanen som underlag. Noen bygninger er detaljerte, mens andre er enkle volumer. Det er tatt utgangspunkt i at sentrum er flatt, da det ikke er mer enn ca 1 m høydeforskjell i hovedkvartalet som er visualisert. Det er også lagt inn en del tilgrensende areal og bygninger, for å få et helhetlig inntrykk. Med modellen ønsker han å lage skyggestudier i forbindelse med mulige utbygginger, men først og fremst for å vise fortettingspotensiale.

Lett forståelig med 3D-modeller
Langve mener at ved å legge utbyggingsprosjekter inn i digitale modeller, vil kommunenes plan- og reguleringsarbeid bli mer interessant for politikere og allmennheten generelt, og kanskje skape mer entusiasme for tettstedsutvikling og spesielt fortetting. Visjoner i forkant kan åpne opp og skape muligheter for samarbeid mellom grunneiere/investorer og kommunen. Kommunene kan bli mer enn en passiv premissleverandør, en ideutvikler!

Når et prosjekt presenteres for de som ikke jobber med tegninger til daglig, er det en stor fordel å ha et 3D-verktøy. Det er ikke alle som klarer å omsette en tegning til form, og det er ikke så lett å skjønne konsekvenser ut fra en reguleringsplan. Med ArchiCAD og 3D blir det enklere. Man kan vise situasjoner og miljøer som før- og etter- studier. Langve jobber med tettstedutvikling i hele Møre og Romsdal, men det er bare i Ulsteinvik en så stor 3D-modell er presentert foreløpig.

I reguleringssaker er man ofte prisgitt den enkelte aktør og det individuelle initiativ. Opparbeidingen og utviklingen er ofte preget av tilfeldigheter. Dette kan gjøres bedre med 3D-studier i forkant.

”En slik tanke vil kreve både bemanning, kapasitet og kompetanse ute i kommunene, og kanskje jeg er tidlig ute med slike tanker, men utviklingen vil trolig gå i denne retningen. Det hadde vært morsomt om alle kommuner kunne disponere et 3D-verktøy som ArchiCAD der byggeprosjekter og tettbebyggelser ble lagt inn”, avslutter Langve, som selv neppe hadde fortsatt som arkitekt uten ArchiCAD som han har brukt de 15 siste årene.

ArchiCAD

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU