Verdens høyeste trehus

26. april 2013

ARTEC Prosjekt Team AS har tegnet det som skal bli verdens høyeste trehus. Forprosjektet er delvis et BIM-prosjekt, med vekt på å tilrettelegge som fullstendig BIM i neste prosjekteringsfase. Verdens høyeste trehus er en av brikkene i områdeplanen for Damsårdssundet. Trehuset blir det første bygget man møter ved inngangen til boligområdet.

_DSC4864_v8_2012Bygget skal utføres i tre i sin helhet, med en konstruksjon i limtre og leiligheter i moduler. For å komme i mål med en slik ambisjon har landets fremste trebyggeksperter blitt engasjert; Moelven limtre og Sweco Lillehammer, begge med relevant erfaring og et veletablert samarbeidsforhold.

Ambisiøst og bærekraftig prosjekt
Verdens høyeste trehus er et ambisiøst prosjekt der byggherren, Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), ønsker å vise at det er mulig å bygge urbane boliger med høy tomteutnyttelse, og samtidig bruke et materiale som møter fremtidens krav til bærekraft og utslipp av klimagasser. Prosjektet søker å videreføre, men også å videreutvikle, den norske tradisjonen for trehus. Tre er et fornybart materiale med gode klimaegenskaper som har evnen til å binde opp CO2. I tillegg vil bruken av limtre som bærekonstruksjon erstatte materialer som betong og stål. Bruk av treprodukter i stedet for andre ikke fornybare råvarer representerer et av de viktigste tiltakene for å redusere global oppvarming.

«Det er mange utfordringer med å bygge høyhus i tre fordi det ikke har blitt gjort før, og fordi tre som bygningsmateriale har andre egenskaper enn stål og betong. Den mest opplagte utfordringen vil være brannsikring av konstruksjonen og beskyttelse av trematerialet mot det regntunge klimaet i Bergen. Treets konstruktive egenskaper er i utgangspunktet ingen begrensning for å bygge høyt, men materialets lave egenvekt kan by på utfordringer i slike høyder», sier Marina Trifkovic i ARTEC Prosjekt Team AS.

«Mye av utfordringen i dette prosjektet ligger nettopp i det å redusere behovet for vedlikehold. Vi jobber med å beskytte konstruksjonen med et ytre sjikt, slik at det som eventuelt må kunne skiftes ut skal være lett tilgjengelig. På mange måter kommer dette bygget til å få bedre løsninger enn et vanlig boligbygg fordi alle aspektene må vises ekstra omtanke. Der en i andre boligprosjekt velger standardløsninger vil dette prosjektet strekke seg etter de aller beste og sikreste løsningene», fortsetter Trifkovic.

Bygges i moduler
Trehuset har 14 etasjer og 62 leiligheter. 11 av de planlagte leilighetene er toroms mens de resterende er treroms. Leilighetene består av to moduler hver. Bygget skal være areal- og kostnads-effektivt slik at det kan tilby rimelige leiligheter til unge mennesker som ønsker å bo bynært.

Trekonstruksjonen til bygget er lagt på utsiden som en ramme og modulene er stablet inni. Modulene kan bare stables fire i høyden og på grunn av det ble det opprettet såkalte «poweretasjer» for hver 5. etasje, slik at lasten fra fire og fire moduler blir tatt ut til søylene og ned til bakken. Prosjektets plassering er meget værutsatt og det kan være en utfordring for tremateriale å stå eksponert i slike omgivelser. For å beskytte trekonstruksjonen er det planlagt glassfasade i nord og sør og tette dobbeltfasader i vest og øst. Det er tilrettelagt for felles takterrasser på toppen og en i midten av bygget.

Den største utfordringen med å bygge et trehus i 14 etasjer, er å hindre at bygget svaier ved sterk vind. Limtrekonstruksjonen er derfor forsterket med diagonale limtrestaver, samt at modulene kobles sammen med bæresystemet for å dempe svingninger i konstruksjonen.

For å beskytte bærekonstruksjonene i limtre vil bygget få innglassede balkonger på to sider. Dette vil gi bygget en helt særegen arkitektur, der limtrekonstruksjonene vil være synlige på innsiden av fasadeglasset. Gavlveggene blir foret ut og isolert. Dette gir mulighet for at prosjektet kan bygges som et passivhus, noe som ytterligere vil styrke prosjektets profil som et miljøbygg. Kjeller, som utføres i betong, blir det parkeringsanlegg.

_DSC4881_v6_2012 (1)

BIM-prosjekt i ArchiCAD
Verdens høyeste trehus er prosjektert i ArchiCAD. Det har ikke vært så mange utfordringer med bruken av programmet, men i overgangen fra versjon 14 til 15 har det kommet med en ”bug” som gjør det vanskelig å eksportere til IFC. Inntil videre fortsettes prosjektet i ArchiCAD 14, frem til det blir funnet en tilfredsstillende løsning på problemet. For å sikre best mulig tverrfaglig prosjektering er arkitektene avhengig av å kunne eksportere til IFC.

Arkitektene har ikke hatt noen større utfordringer knytt til filutveksling med de andre involverte. ARK har jobbet i ArchiCAD, RIB og de andre rådgiverne har jobber i Revit Structure. De har foreløpig jobbet i smallBIM der utvekslingen har foregått i IFC. I begynnelsen av fasen ble det avklart akser, prosjektets geometri og et detaljert snitt som alle fagene skulle rette seg etter slik at innsetting av modeller skulle være enklest mulig.

ARTEC Prosjekt Team AS ønsker å fortsette å jobbe i BIM i alle sine fremtidige prosjekter. «Vi tegner bare i 3D, begrensningen ligger dermed ikke hos oss, men eventuelt hos de andre involverte rådgiverne eller de utførende. Vi justerer nivået på BIM-modellen opp mot de andre aktørene og ønskene/kravene fra byggherren. På sikt ønsker vi selvfølgelig å jobbe mer med BIM på et enda høyere nivå», avslutter Trifkovic.

Se grafisk presentasjon av hvordan verdens høyste trehus skal bygges

Om prosjektet:
Fag: Arkitekt
Adresse: Damsgårdsveien 99
Oppdragsgiver: BOB
Areal: 4600m2
Status: Anbud

Om ARTEC Prosjekt Team AS:
ARTEC Prosjekt Team AS er totalrådgiver innen arkitektur, interiørarkitektur, byggeteknikk, arealplanlegging, prosjektadministrasjon og prosjektledelse. Navnet ARTEC representerer tverrfaglighet og samarbeid mellom arkitektur og teknikk. Vi jobber både innenfor nybygg, tilbygg/påbygg, rehabilitering og arealplanlegging. Tverrfaglighet og samarbeid preger vårt arbeid. Vi har alle felles og personlige mål om å gjøre en god jobb på en faglig profesjonell måte. Vi har etablerte konstruktive samarbeidsformer med andre firma slik at vi kan hente inn spesialkompetanse ved behov.

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring