Vennesla bibliotek

26. april 2013

ArchiCAD versjon 16 prydes av det nye Kulturhuset i Vennesla, tegnet av arkitektkontoret Helen & Hard – et moderne signalbygg og et samlingspunkt i bymiljøet. Prosjektet har blitt tildelt prisen Årets trebyggeri 2011 og Statens Byggeskikkpris 2012. Bygget har en innovativ bruk av tre, fremragende hverdagsarkitektur og forbilledlig integrering av tekniske installasjoner. Biblioteket har fått mye omtale i norsk og internasjonal arkitekturpresse.

AC16BOX_3D_Render_rightKulturhuset består av et nytt bibliotek, kafé, og offentlige møteplasser, som forbinder det eksisterende kino- og voksenopplæringssenter til et nytt anlegg. Hovedmålet med bygget er å skape et inviterende offentlig møtested som henvender seg mot torget og samler alle hovedfunksjoner i ett rom.

Treribbene som utgjør byggets hovedkonstruksjon binder eldre kinobygg og eksisterende torg sammen med et nytt bibliotek og kafe, samtidig som de samme rammene blir det overordnede konseptet som løser både bæring, teknikk og interiøret i biblioteket.

En mindre del av den eksisterende kino foajéen er revet, slik at bygget åpner seg mot torget i hele sin bredde. Glassfasaden og de integrerte overdekkede sitteplassene knytter bygget til det eksisterende offentlige livet på torget og i gågata. En eksisterende passasje på tomten er opprettholdt, og skaper en offentlig kommunikasjonsåre gjennom bygget.

Nybygget er organisert over tre halvplan. Inngangssonen ved torget er dobbelthøy og inneholder cafe, kinoresepsjon, biblioteksresepsjon og vrimleareale som ender i et lite amfi som stiger et halvplan opp til bibliotekets samlinger som romlig sett henger sammen med foajéer og vrimleområdet nedenfor. I etasjen under biblioteksplanet ligger bibliotekets ulike grupperom, magasiner og andre støttefunksjoner.

Konstruksjoner og materialbruk
Hovedkonstruksjonen består av 54 søyler og 27 ribber som spenner over hele rommet og inneholder tekniske føringer og innebygde møbler. Ribbene er prefabrikkert i limtre og CNC-skårne finerte treelementer. Formen forholder seg til eksisterende bygg og ivaretar innvendige funksjoner som lysinnslipp, studienisjer langs fasaden, bokhyller osv. Hver ribbe består av en limtresøyle og -bjelke, akustiske paneler som også utgjør bygningsmessige ventilasjonskanaler, formbøyde lexan paneler, som fungerer som lysavdekning, samt integrerte møbler, som bokhyller, utstillingsmontre, sitteplasser og lesehuler.

Den gradvise forandringen i form fra ribbe til ribbe forholder seg til de to tilstøtende bygningene, samt tekniske, planmessige og brukerorienterte krav i de ulike delene av bygget. Sammen skaper ribbene en stadig skiftende opplevelse når man beveger seg gjennom rommet. Løsningene ble testet ut i prototyper av ribbene.

Ribbene brukes og er synlige også på utsiden av bygget. Mot torget (øst) spenner limtreribben i hele torgets bredde, og danner en ”urban loggia” som muliggjør overdekte offentlige sitteplasser ved torget. Mot sør/vest følger ribbene naturlige byggegrenser. Denne fasaden er kledd med fast vertikal tofarget skråstilt solavskjerming, som også slipper farget lys (dagslys) indirekte inn i bygget.

Alle yttervegger er konstruert som diffusjonsåpne konstruksjoner med utgangspunkt i massivtrevegger med rockwool systemvegg utenpå. Alle inner- og yttervegger, heissjakt, brorparten av dekker, samt limtreribbene er massivtre. Innvendig akkustisk spilehimling er utført i tre, alle gulv (publikums og ansattearealer) er utført som høykantparkett eik, og all fast innredning er utført i kryssfinér, overfinert bjørk. Utvendig kledning (vegg- og tak) er utført i ubehandlet kjerneved furu, den vertikale skråstilte solavskjermingen er også utført i limtre.

photoEmileAshley37

Universell utforming
Prosjektet har en organisering som er gunstig for universell utforming. Det romlige konseptet bidrar til god orienterbarhet siden alle hovedfunksjoner ligger på inngangsplanet, i ett oversiktlig volum. Hovedgrepet med treribber, integrerte akkustiske paneler og integrert møblering gir akustiske forhold som er bedre enn kravene. Det benyttes visuelle og taktile ledelinjer tilknyttet sentrale funksjoner. Alle overordnede bibliotekfunksjoner er lagt på ett plan. Alle plan i nytt og eksisterende bygg har heisadkomst plassert på samme sted som hovedtrapp, slik at vertikalkommunikasjonene likestilles.

Energi
Et hovedmål med bygget er å redusere det totale energibehovet for både nybygget og de to tilstøtende byggene. Gjennom nybyggets plassering reduseres energibruken for alle tre bygg. Bygget er prosjektert som et ”lavenergibygg”, med energiklasse A i forhold til levert energi. I nybygget er det brukt lavenergi-og passivhuskomponenter.

Bygget har vannbåren oppvarming med radiatorer, vannrør i gulvet og via ventilasjonsanlegget. Viktigste energikilde er varmepumpe mot grunnvann. Det er 20 cm kontinuerlig isolasjon på yttersiden av ti cm tykke massivtrevegger. Glassfasadene og vinduene har U-verdi på 0,7-0,9. Ventilasjonsanlegget er balansert og har varmegjenvinning. Bygget er delvis sprinklet. Synlig treverk er behandlet med transparent matt hvitpigmentert brannlakk.

I bygget benyttes integrert fortrengnings og omrøringsventilasjon. Ventilasjon i hovedrom er integrert i ribbekonstruksjonen, med friskluftstilførsel lavt, og avtrekk langs møne.

Totalt er det brukt ca. 450 m3 konstruktivt limtre i bygget, hovedsakelig i 100mm tykkelse som er eksponert på minst en side. Alle gulv er høykantparkett eik med lang varighet. Totalt er det brukt ca. 450 m3 konstruktivt limtre i bygget. Tre som eksponert materiale bidrar både til fukt- og temperaturregulering i bygget, og har hygroskopiske og lavemitterende egenskaper som kan bidra til å skape et sunt og godt innemiljø.

Nytt bibliotek bidrar til redusert bilbruk gjennom ny, sentral plassering med god kollektivdekning. Konseptet med at bygget skal være en forlengelse av torget er med på å styrke sentrum.

Form fra funksjon
Sivilarkitekt Håkon Minnesjord Solheim i Helen & Hard forteller at det var to hovedgrep i arbeidet med Vennesla Bibliotek. «Det ene er at bygget skal fremstå som en forlengelse av Torget i gågata, den andre er ribbekonstruksjonen som bærer taket og inneholder tekniske installasjoner og møbler. Byggets og takets form skyldes funksjon, som optimalisering i forhold til statikk, brukerkrav, universell utforming, dagslysinnslipp, samt eksisterende nabobygg, aksesystem og fundament. Vi har jobbet tett med Vennesla kommune og brukerne for å oppnå et godt bygg, og har samarbeidet med HMI og Innovasjon Norge om utviklingen av interiøret.»

Håkon Minnesjord Solheim sier at kompleksiteten i form av ulike funksjoner og brukerkrav, tilpasning til to eksisterende bygg og meget strenge toleransekrav var de største utfordringene for arkitekt. De har hatt et tett kontinuerlig samarbeid med entreprenør og med Haugland Miljøinnredning og vært på byggeplassen nesten hver uke i ett år.

Statens Byggeskikkpris 2012
Vennesla bibliotek- og kulturhus har fått mye omtale i norsk og internasjonal arkitekturpresse og representerer det fremste i norsk byggeskikk, mener juryen for Statens Byggeskikkpris 2012. Her møtes teknologisk og arkitektonisk innovasjon, og bygningen bidrar til stedsutvikling, gode offentlige rom. Vennesla bilbliotek og kulturbygg illustrer ikke minst at det skjønne kan komme i form av noe uventet, heter det i juryens begrunnelse.

Vennesla bibliotek er et eksempel på hvordan god arkitektur kan bidra til å utvikle et sted. Vennesla har fått et fantastisk og unikt fellesrom for alle, skriver juryen i sin begrunnelse. Bygget har gode energi- og miljøkvaliteter og universell utforming er integrert som del av byggets arkitektur.

Statens Byggeskikkpris deles ut av kommunal- og regionalministeren og er Statens pris til byggverk og bygde steder. Prisen ble i år delt ut for 30. gang på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Helen & Hard har også tidligere mottatt Statens Byggeskikkpris for Preikestolen fjellstove i 2010, også tegnet i ArchiCAD.

photoEmileAshley13

Om Helen & Hard:
Helen & Hard ble grunnlagt i 1996 i Stavanger av arkitekt Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf. I dag har selskapet en ungdommelig stab på 20 fra 8 forskjellige land, med kontorer i både Stavanger og Oslo. Kontoret designer i ulike målestokker og omfang, på et bredt spekter av prosjekter som spenner fra eneboliger til store offentlige bygninger.

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring