Solberg rasteplass

26. april 2013

Det 30 meter høye tårnet og den unike rasteplassen på Skjebergsletta ved E6 er et av de første landemerkene man møter på norsk jord etter å ha passert riksgrensen og kommet over i Østfold. Solbergtårnet er et pionérprosjekt når det gjelder formidling av kulturminner og landskap for de veifarende. Rasteplassen har blitt en verdig inngangsport til noen av landets mest interessante kulturminner. Stedet gir de besøkende viktig kunnskap og skaper undring og et ønske om å utforske områdene nærmere.

A0017314

Foto: Bent Rene Synnevag

Skjebergsletta i Østfold er et av områdene i Norge som har flest helleristninger. I dette flate kulturlandskapet innerst i Skjebergkilen finnes over 100 helleristningsfelt. Med Solbergtårnet vil de veifarende få en spennende introduksjon til kulturminnene i østfoldlandskapet. På en nyskapende måte får man se hvordan fornminnene fordeler seg utover slettelandet. Den såkalte Oldtidsveien starter ved Solbergtårnet og ender ved Gamlebyen i Fredrikstad.

Vellykket samarbeid med ulike offentlige instanser
Prosjektet ble initiert av Østfold fylkeskommune da Statens Vegvesen skulle lokalisere en ny rasteplass i forbindelse med utvidelsen av E6 til fire felt. Gjennom en kreativ prosess har anlegget blitt til som et samarbeid mellom fylkeskommunen, vegvesenet og de to kommunene Sarpsborg og Fredrikstad. Ikke bare er det et nyskapende konsept – gjennom Solbergtårnet har man på en positiv måte vist at samarbeid mellom ulike offentlige instanser nytter. Prosjektene til Statens vegvesen langs de nasjonale turistvegene var inspirasjonskilden, men i stedet for å ha fokus på nasjonalromantisk landskap med fjorder og fjell har man her hatt fokus på kulturlandskap og kulturminner.

Hage med sju installasjoner i korténstål
Ved Solbergtårnet møter de besøkende en hage med sju installasjoner i korténstål. Store stemningsbilder fra kulturminnene oppmuntrer de besøkende til å ta turen ut i landskapet for å oppleve kulturskattene. Her vises vei til 15 nasjonalt viktige kulturminner i form av helleristninger, steinringer, gravfelt, herregårder, middelalderkirker og festninger, som alle ligger innen kort avstand fra rasteplassen.

Hvert av stedene presenteres gjennom en egen landskapsfortelling. I de rustne stålveggene er det skåret ut symboler og tekster som konfronterer de besøkende med tiden og landskapet. Hagen fungerer som et godt avgrenset rom, samtidig som den vender seg ut mot det åpne jordbrukslandskapet. De mange installasjonene i form av formidlingselementer, benker, trær, plantefelt og en ekte helleristning skaper en mengde romdannelser og muligheter til ulike bevegelsesmønstre.

100 meter lang rampe forteller 10 000 års historie
En 100 meter lang rampe går fra fra bakkenivået og opp til andre etasje i tårnet. Rampen omslutter hagen på tre kanter og fungerer som stor skjerm mot motorveien. Under rampen er det tilrettelagt med toaletter og kiosk. Én meter tilsvarer 100 år av Østfolds historie. Her vandrer man gjennom de 10.000 årene fra isen forsvant til tårnet ble bygget. I stålveggen er det hele veien skåret ut figurer som blant annet viser utviklingen fra steinalderens flintredskaper til dagens mobiltelefon. Tidslinjen fungerer meget godt i pedagogisk sammenheng, så vel for barn som for voksne. Gjenstander og hendelser i Norge sidestilles med hva som hendte ute i verden. Eksempelvis ble pyramidene i Egypt bygd da havnivået sto på bakkenivået i hagen.

Tårnet understreker det flate landskapet
Selve tårnet viser østfoldlandskapet – det oppdelte jordbrukslandskapet som tidligere var skjærgård. Det 30 meter høye tårnet understreker det flate landskapet. Gjennom tårnets ni etasjer har man utsikt mot ulike sider før man på toppen har skue i alle retninger. Miniatyrer av 44 helleristningsfelt, og en direkte henvisning til hvor de befinner seg i landskapet, er vist på skråbrett under vinduene. Tre av ytterveggene er kledd med korténstål og glass, mens sørveggen består av en heldekket flate i sedertre med et utkragende glassfelt på toppen. Ovenfra fungerer hagen nærmest som et kunstverk plassert ute i jordbrukslandskapet.

Et anlegg med stor vekt på universell utforming
Det er i anlegget lagt sterk vekt på universell utforming, blant annet med heis opp til toppen av tårnet. Videre er det også tilrettelagt med ledelinje for svaksynte og store deler av informasjonen kan berøres. Kulturminnene det henvises til er også blitt bedre tilrettelagt for alle, adkomsten er blitt enklere, skjøtselen bedre og skiltene mer oversiktlig. Stedet inngår i Trafikantens opplever – et prosjekt hvor det legges vekt på å øke trafikksikkerheten gjennom å gi gode reiseopplevelser for trafikantene. Det er et mål at rasteplassen skal bidra til å få ned antall ulykker i sommermånedene. Til nå har Solbergtårnet tiltrukket seg mange ulike mennesker, både i interesser og alder, og viser seg å fungere godt både for veifarende langs E6 og som et lokalt utfartssted. Døgnets og årets gang sørger for at man stadig kan oppleve stedet på nye, spennende måter.

A0016603

100% ArchiCAD
Det har vært fantastisk å bruke ArchiCAD i prosjekteringen, sier Todd Saunders. 3D-visualiseringen er strålende og plantegningene er raske å lage. De bruker ArchiCAD helt fra konsept til detaljtegninger. Solbergtårnet er tegnet i en ungarsk ArchiCAD-versjon av en av arkitektene deres som arbeider fra Ungarn.

Det har vært få utfordringer med ArchiCAD under prosjektet. I eldre versjoner har de hatt litt utfordringer med frie former, men dette har blitt mye bedre i de siste versjonene. Filutveksling mellom ArchiCAD og Revit fungerer også mye bedre nå.

Sauders Architecture bruker nå ArchiCAD på alle prosjekter.

 

PROSJEKTOPPLYSNINGER
Byggets navn: Solbergtårnet
Adresse: Solbergkrysset (E6 / Fv. 110), Sarpsborg kommune, Østfold
Tiltaks havere: Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune
Ferdigstilt: Høsten 2010
Arkitekt: Saunders Architecture v/Todd Saunders, sivilark.
Prosjektleder: Statens vegvesen v/Kristin Marie Berg, landskapsarkitekt MNLA
Kultur historisk formidling: Østfold fylkeskommune v/Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt MNLA og Rolv Atle Bråten, sivilark. MNAL
Grafisk design/infodesign & illustrasjon: Camilla Holcroft
Prosjektering: SWECO v/Karin Anja Arnesen og Per Jo Treimo
Hovedentrepenør: Veidekke ASA
Brutto uteareal: 14 000 m2
Byggekostnader eks. mva: kr 29 800 000,-

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring