Slik kommer du i gang med BIM

25. april 2013

Alle har innsett at BIM er framtiden og mange står i startblokken, men mange er frustrerte over at de ikke kommer i gang. BIM ideen er kjøpt, men mange vet ikke helt hvor de skal begynne. Viktig å minne oss selv om at BIM bare er et verktøy, og at vi da i starten må bygge rene bruks ferdigheter, sier Lars Christian Christensen, innleid spesialrådgiver Virtual Design and Construction og åpenBIM for Rambøll.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gjør det og legg sten på sten
Det gjelder å gjøre det så enkelt som mulig for seg selv. I praksis kan det være å lære seg helt banalt enkle funksjoner som for eksempel å finne ut hvordan man eksporterer til en IFC-fil i de programmene en bruker.

– Kom i gang med å bygge erfaring, du kan ikke lese deg til BIM kompetanse. Den lavest hengende frukten er kollisjonskontroll. Ta da åpenBIM/IFC-filene for alle fag i prosjektet og importer dem inn i et koordineringsverktøy som Solibri Model Checker eller Navis Works og kjør en kollisjonskontroll. Allerede etter et par, tre prosjekter med aktiv bruk av kollisjonskontroll har dere en erfaringsbakgrunn og referanseramme som er godt over snittet i bransjen og som har gitt effekt. Jeg føler mange bruker for mye tid på å planlegge og strukturere noe de rett og slett ikke har peiling på eller erfaring med. Ikke teoretiser for mye i begynnelsen, gjør erfaringer, det er en sunn måte å lære på, sier Christensen.

Ikke gjør det vanskeligere enn det er
Christensen forteller om et prosjekt hvor tilbudsteamet vurderte å tilby prosjektet som et BIM-prosjekt, men fant at prosjektprisen ble for høy og tilbød det derfor som et vanlig prosjekt. Tre uker før avslutning av detaljprosjektet kom Christensen i kontakt med prosjektet.

– Jeg gjorde det enkelt og ba alle eksportere en IFC-fil. Iløpet av en halv dag hadde alle fattet hva det gikk ut på. Deretter tok vi Solibri Model Checker og lastet inn fagmodellene og avslørte flere kollisjoner mellom fag. Prosjektet hadde lagt til rette for BIM/åpenBIM helt uten ekstra kostnader og uten at de egentlig var klar over det, og konsekvensen var forbedret kvaliteten på prosjekteringen, smiler Christensen.

Språk er viktig – fag-BIM, open-team-BIM og buildingSMART
Språk er viktig i all kommunikasjon, sier spesialrådgiveren. Han tror derfor det kan være på sin plass med en BIM begreps rydding.

– BIM brukt som modellverktøy for å løse prosjekteringsoppgaver i et fag er såkalt lukket-fag-BIM. åpen-team-BIM brukes til utveksling av modellinformasjon mellom team medlemmer i prosjektet for å sikre kvalitet på informasjonen og spare tid gjennom gjenbruk. buildingSMART handler om måten vi organiserer prosesser på og utnytter lukket-fag-BIM og åpen-team-BIM slik at prosjektene blir bedre, billigere, raskere og mer bærekraftige. Dette skaper verdi både for entreprenøren, huseieren og til syvende og sist brukeren, sier Christensen.

Ikke hokuspokus, god gammeldags byggfaglig kunnskap er fortsatt gyldig
BIM-spesialisten understreker at BIM er et verktøy og ikke noe ”automagisk som løser alle byggfaglige utfordringer” uten av vi må tenke, tvert imot effektiv BIM bruk krever økt fokus på problem forståelse, fagkompetanse og evne til planlegging.

–Noen av de mer positive bi-effektene av BIM er bedre problemforståelse og mer tverrfaglig respekt, bedre produktforståelse og økt entusiasme i prosjekter. I et prosjekt jeg jobbet med å introdusere åpen-team-BIM, utbrøt driftssjefen i en ganske stor driftsorganisasjon ”endelig kan jeg få se hvordan bygget mitt blir før jeg låser opp døren første gang” avslutter Christensen.

åpenBIM i praksis 2010 – en suksess med 200 deltakere
Rambøll, FBA og NAL sammen med et titalls leverandører har vært med å drive frem konferansen åpenBIM I PRAKSIS 2010 til suksess. Vi klarte å inspirere til økt bruk av åpenBIM i prosjekter ved å gå bredt ut og gi oversikt over hva som i praksis gjøres med åpenBIM i prosjekter i dag sier Christensen.

Det startet i fjor med at markedsansvarlig BIM i Rambøll, John Matland, erkjente at mange medarbeidere i Rambøll trengte inspirasjon gjennom å få innsikt i hva som gjøres med dagens BIM-verktøy. For også å nå Rambølls uttalte mål om å bidra til bransjeutvikling på BIM ble den arrangert åpent for alle.

– Deltakerne satt igjen med en oppdatert oversikt over hva som i dag gjøres med de ulike BIM verktøy og åpenBIM i prosjekter, og ble inspirert til selv å gjøre det, sier Lars Chr Christensen, som også var prosjektleder for konferansen.

Hva brukes BIM/åpenBIM til i prosjekter?
Konferansen var tredelt for å gi svar på det. Først presenterte programleverandørene en oversikt over ulike BIM-programmer og hovedfunksjonalitet muliggjort med åpenteam-BIM som brukes i prosjekter. Så var det en minimesse. Til slutt var det en grundig gjennomgang og demonstrasjon av tre utvalgte bruksområder; tidligfase analyse, kalkyle og konstruksjon. Disse tre områdene er valgt fordi de er «lavthengende BIM frukter» – uten stor innsats gir åpen-team-BIM resultater på disse områdene som har god effekt , sier Christensen.

Kostnadsdrevet prosjektering
Mange prosjekter sliter med at kostnadsbildet blir klart for sent. Med åpen-team-BIM kan man på en helt annen måte gjøre automatiserte kalkulasjon tidlig. Dette muliggjør kostnadsdrevet prosjektering. Med et mer realistisk bilde av kostnadsnivået tidlig får en mer rikelig med tid til å utvikle gode kostnadsriktige løsninger innenfor prosjektets kostnadsramme.

– Det siste fokus området var konstruksjon. Mange stål og betong-byggesystemleverandører har brukt BIM lenge for å integrere salg, prosjektering og produksjon med betydelig effekt. Dette begynner å utfordre tradisjonelle prosjekt gjennomføringsmodeller. Enkelte entreprenører kutter for eksempel i dag ut mye tradisjonell prosjektering av betongelementbygg og går heller rett til leverandørene for å spare kostnader. Alle presentasjonene fra konferansen er tilgjengelig på www.åpenbimipraksis.no som inspirasjon til alle som ikke kunne delta, avslutter Christensen. Ny konferansen forventes arrangert høsten 2010.

 

Tekst: Morten Iversen og Lars Chr Christensen

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring