Skoleeksempel på BIM

25. april 2013

Det er ikke bare Statsbygg som tenker BIM. Her er et skoleeksempel fra arkitekt- og konsulenthold: Nøkkeland ungdomsskole i Moss har det siste året blitt tegnet og BIM-prosjektert av Heggelund & Koxvold AS Arkitekter i samarbeid med Hjellnes Consult AS. Med sin lange erfaring innen 3D, de har brukt ArchiCAD siden midten av nittitallet, er Heggelund & Koxvold godt rustet for BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Arkitektkontoret ble etablert allerede i 1983 og er blant de største i landet. Heggelund & Koxvolds mål er å fremstå som et av Norges ledende firmaer innen planlegging, arkitektur, design og visualisering.

1474_N_kkeland_Skole_2_etg__06

Proaktiv BIM-utvikling
I forbindelse med at Statsbygg fra 2010 vil kreve BIM-prosjektering i alle sine prosjekter, forventer mange at BIM-utviklingen for alvor vil «ta av». Heggelund & Koxvold AS har derfor prøvd å være føre var i denne utviklingen.

Vi har tegnet 3D i en årrekke og forsøker å utnytte 3D så langt det er mulig. Vi har derfor et sterkt fokus på BIM, sier arkitekt og partner Christian Cleve Broch. Da sjansen bød seg og vi vant anbudet med Nøkkeland ungdomskole og idrettsanlegg, var det naturlig for oss å bruke BIM, i samarbeid med Hjellnes Consult AS som er rådgivende ingeniører i prosjekteringen.

Nøkkeland Ungdomsskole
Skoleprosjektet på til sammen ca 10.200 kvm er for øvrig mer enn en skole; det omfatter også en svømmehall og en flerbrukshall. Foruten en miljøprofil har det ikke vært spesielle føringer mht. utformingen. Bygningens arkitektur tar utgangspunkt i to «bygningsklosser», litt forskjøvet i forhold til hverandre. For å gjenspeile dynamikk, lek og aktivitet som skoler og idrettsanlegg handler om, har arkitektene valgt å bruke mye trematerialer og lekt med lys i fasader og ellers i prosjektet.

Intens prosjektering
Vi fikk kontrakten for ca et år siden med mål om ferdigstilling i 2010, og det har vært en intens prosjekteringstid innrømmer Cleve Broch. Forprosjektet ble levert 1. oktober 2008 basert på 3D skissemodellen vi laget. Deretter var det full prosjektering for anbud i desember 2008. Vi har kjempet mot tiden, men både arkitekt, RIB, RIV og RIE kom i mål i april. Nå er det opp til lokalpolitikerne å bestemme byggestart, sier han.

BIM uvurderlig
Etter det vi forstår har 3D-modellen vært uvurderlig i denne korte prosessen. Uten den hadde prosjekteringen ikke kommet i mål til riktig tid. 3D-modeller gjør det ekstremt mye lettere å kommunisere prosjekter med både interessenter, medaktører og beslutningstakere, fremhever Cleve Broch. 2D-tegninger er jo «gresk» for de fleste. Selv helt utenforstående kan forstå og lett sette seg inn i problematikken ved hjelp av en 3D-modell. Det er lettere å se både begrensninger og muligheter, og å se hva som til slutt vil bli resultatet.

Vi har derfor brukt 3D-modellen i ArchiCAD veldig aktivt fra dag en, i møter med Moss Kommune og brukernes referansegrupper. Alle interessenter har på den måten fått frem sine innspill og ønsker. Ved å betrakte modellen fra ulike vinkler og endre på ting der og da, er det mye lettere å få konsensus. Et fabelaktig beslutningsstøtteverktøy, berømmer han.

IFC «ingeniørdata»
Det samme gjelder i forhold til rådgivende ingeniører som basert på arkitektmodellen til Heggelund & Koxvold AS (i dwg-format) har utarbeidet sine RIB-, RIE- og RIV-modeller. Disse, som for øvrig er laget i Revit og MagiCAD, har så Cleve Broch & Co fått i IFC-format fra ingeniørene og integrert dem i en samlet, komplett ArchiCAD BIM-modell.

Avdekker feil og mangler
På denne måten har vi kunnet bruke BIM-modellen også som et kvalitetssikringsverktøy, poengterer Christian Cleve Broch. Kollisjoner og konflikter mellom for eksempel ventilasjonskanaler, byggtekniske strukturer og elektriske anlegg kommer tydelig frem og kan rettes opp. Det er gull verdt for byggherren at feil og mangler avdekkes på prosjekteringsstadiet i stedet for på byggeplassen. Ekstra «kvalitetstid» i prosjekteringen er svært viktig for å redusere feil i byggefasen.

BIM-modellen har de for eksempel også brukt til å optimalisere ventilasjonskanalruter med hensyn til materialforbruk.

Gjennomført på riktig måte er BIM uvurderlig, berømmer Cleve Broch, som også trekker frem Hjellnes Consult AS sin innsats i prosjektet. Vi har samarbeidet godt med dem både her i dette prosjektet og i mange andre tidligere, uten at noen part dominerer. Det er også avgjørende for et godt resultat.

Disiplin viktig
Alle Heggelund & Koxvolds prosjekter tegnes i 3D. 2D blir kun brukt til kjappe skisser. Alle på kontoret bruker ArchiCAD, ca et trettitalls arkitekter. Når flere skal jobbe mot samme modell samtidig, er disiplin i prosjekteringen ekstremt viktig for å få et godt resultat. Sammen med firmaets DAK-standard definerer ArchiCAD en egen lagstruktur som det er viktig å følge fra første dag.

Disiplin i DAK-arbeidet er grunnleggende for å gjennomføre BIM-prosjekteringen enhetlig og mest mulig feilfritt, konkluderer Christian Cleve Broch, som også var en av «heltene» på det norske BIM Vikings-laget som vant BIM Storm «verdensmesterskapet» Build London Live 2008 i fjor sommer.

ArchiCAD

Kontakt oss

  • Ta en hyggelig prat med en av våre Graphisoft Norge kollegaer

    Vi tar ditt personvern på alvor. Vi trenger å lagre din informasjon for å kunne behandle forespørselen. Les mer om vårt personvern her

Copyright © 2020 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring