Kontakt oss

Sandnes Politistasjon

26. april 2013

Sandnes Politistasjon stod ferdig i midten av november i 2011 og inneholder kontorer for politiet og for namsmannen. Block Berge Bygg AS har vært totalentreprenør og Plank Arkitekter AS har tegnet bygget. Begge parter bruker ArchiCAD som BIM-verktøy.

Gabriel Schanche Gilje i Plank Arkitekter AS forteller at bygget består av en kompakt hovedform, hvor fasaden mot vest følger veitraséen og får en buet veggflate i kontrast til byggets rette vegger. Den buede fasaden gir en naturlig og god overgang mellom Austråttbakken og Gravarsveien. Arkitektonisk skiller bygget seg fra omkringliggende bygninger og får dermed en sterk egenkarakter og signaleffekt. Det kompakte bygningsvolumet muliggjør en svært effektiv planløsning med korte kommunikasjonslinjer. Et sentralt atrium gir dagslys til byggets kjerne og gangbroer gir god internkontakt mellom de ulike avdelingene.

Hovedinngangen vender mot nord, er hevet over gatenivå og er på den måten godt synlig og tydelig markert i byggets fasade. Byggets utvendige materialer er holdt i sort/hvitt/gråtoner, med innslag av en signalgul farge ved trapperom og patinert kobber ved utstikk i andre etasje. Det er valgt bestandige materialer som tåler elde og som krever lite vedlikehold. På den måten er byggets uttrykk klassisk og tidløst.

Bygget har fått skuddsikring uten at fasaden dermed får bunkerspreg. Bak fasaden finnes et kontorbygg av den byråkratiske, nøkterne og praktiske typen. Publikumsarealene er generøse, lyse, åpne og vennlige. Bortsett fra noen avhørsrom og strategisk plassering av operativt utstyr til utrykning, er det et alminnelig kontorbygg tilpasset daglig politiarbeid. Gamlebygget, som var et tidligere industrihus, var uhensiktsmessig og tungvint med sine korridorer og labyrinter. Nybyggets atriumsløsning med en gangbro tvers over, gir korte avstander og gode siktlinjer, slik at etterforskere, jurister og ordensavdeling får tettere kommunikasjon.

Hovedutfordringen i prosessen har vært å imøtekomme politiets krav i henhold til romprogram og plassering av de ulike funksjonene. Et ordinært kontorbygg har større fleksibilitet, mens en politistasjon ofte har tydeligere og strengere krav til internlogistikk. På tross av det har prosessen gått på skinner, mye takket være en god prosjektorganisasjon.

Rundkjøring-011 kopi2

Godt samarbeid med ArchiCAD
Gilje sier det har gått veldig fint å jobbe med ArchiCAD. De har hele tiden hatt en oppdatert 3D-modell og vært veldig bevisste på at mest mulig skal tegnes og følges opp i 3D, minst mulig 2D-tilpasninger.

«Vi har utvekslet BIM-modell i hovedsak med RIB og hatt felles gjennomganger på storskjerm. Denne måten å studere modellen på tvers av fagene har vært fruktbar og spart oss for feil og misforståelser i prosjekteringsfasen», fortsetter Gilje. Utveksling med andre konsulenter har i hovedsak vært gjort i DWG-format.

Samarbeidet med Block Berge Bygg AS har fungert veldig bra for arkitektene. Oppfatningen i prosjekteringsgruppen har vært at dette har vært et enkelt prosjekt å jobbe med, da de involverte har vært løsningsorienterte og beslutningsdyktige.

Block Berge Bygg AS har vært ArchiCAD-brukere i 15 år og har hatt et godt samarbeid med Plank Arkitekter både når det gjelder Sandnes Politistasjon og flere tidligere prosjekt. Åge Grude, DAK-ansvarlig, forteller at de har hatt god nytte av at begge parter bruker samme BIM-verktøy, spesielt når de har tegnet på ulike deler av prosjektet. På Sandnes Politistasjon er det arkitektene som har hatt det overordnede ansvaret for arkitekturen i prosjektet.

Så langt har Block Berge Bygg brukt ArchiCAD som arkitektverktøy, men de satser på å komme i gang med det som et ingeniørverktøy også. Grude sier han har stor tro på BIM og forteller de skal snart i gang med et prosjekt der de skal tegne bygget og utveksle IFC-filer med rørlegger og ventilasjon, samt tegninger til de som skal gjøre konstruksjonsberegninger. Block Berge Bygg AS er en del av Veidekke som også bruker ArchiCAD, og har lært en del av hvordan de jobber. «Det er jo fint å få utnytte ArchiCAD mest mulig», sier Grude.

Fokus på energiforbruk
Sandnes Politistasjon har fått energiklasse B. Bygget har vannbåren oppvarming med gulvvarme i inngangspartiet i første etasje og i garderober i kjelleren og radiatorer i kontorene i første etasje og oppover. Beregnet energiforbruk per kvadratmeter per år er 119 kWh. Ytterveggene har U-verdi på 0,18 og taket på 0,13.

Bygget har sentral driftskontroll og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Solavskjerming skjer med utvendige persienner som er skjult i kassetter over vinduene når de ikke er i bruk. På kontorene er det innvendige lameller for å hindre innsyn. I kjelleren er det plass til 23 biler.

Sted: Sandnes
Prosjekttype: Nybygg
Kontraktssum eks mva: 75 millioner kroner
Bruttoareal: 5.178 kvm
Byggherre: West Coast Invest
Prosjektledelse: ProsjektCompaniet
Leietaker: Rogaland Politidistrikt
Totalentreprenør: Block Berge Bygg
Arkitekt: Plank Arkitekter
Rådgivere: RIB: Multiconsult – RIV: DNF – RIE: HS Vagle Elektro

ArchiCAD

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU