Raskere opptegning med Flexijet4architects

26. april 2013

Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man går ut fra ek­sisterende tegninger og supplerer med oppmålinger tatt på stedet. Flexijet4architects er et BIM-målesystem koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler.

flexijet

Systemet består av et stativ, en tilt- og svivelenhet og laseravstandsmåleren Leica Disto, som måler avstander og vinkler. Dette er koblet trådløst med Bluetooth til en bærbar PC med ArchiCAD og en plug-in «app».

Dersom du har interesse av Flexijet eller ønsker en pris på en opptegningsjobb, ta kontakt med

ArchiCAD, Flexijet

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU