Kontakt oss

Publikumsfavoritten til nytt Nasjonalmuseum

25. april 2013

”For unge arkitekter er det nok av faglige og byggtegniske utfordringer i et såpass stort prosjekt. Det å ha et solid og velfungerende program gjorde at vi hadde tryggheten til å kunne leke oss med prosjektet på ulikt vis. Samtidig visste vi at ArchiCAD leverte etter kravene Statsbygg stilte, noe som var forholdsvis krevende med tanke på tidsaspektet,” sier Henning Sunde i Rodeo arkitekter.

4_7_12_v2

”All opphausingen rundt BIM er for meg uforståelig. Vi har alltid tegnet i 3D, så BIM er egentlig ikke noe nytt for oss. Det handler bare om å forstå seg på hvilken informasjon som skal med i ulike stadier av prosjektet og så fikser programmet resten. BIM-modellene (i IFC-format slik Statsbygg krevde) blir jo ikke akkurat noe fryd for øyet, så det er viktig å få byggherre med på å ha et bevisst forhold til hvordan modellen brukes for å vise de arkitektoniske kvalitetene i prosjektet,” fortsetter Sunde.

Back in Black-teamet var forholdsvis lite i forhold til de andre arkitektkontorene som var igjen i den siste fasen av konkurransen. De har jobbet 4-5 arkitekter på prosjektet og har brukt den nye ArchiCAD Teamwork-funksjonen flittig. Som nybegynnere var det litt oppstartsproblemer, men de gikk fort over til å tegne effektivt som et team.

Energimerke A
Prosjektet har høye miljøambisjoner med fokus på lave klimagassutslipp, lavt energibruk, miljøvennlig materialvalg og robuste byggtekniske løsninger. Museumsbygget ble estimert til energimerke A. Bygget er prosjektert med lavkarbonbetong, naturstein (Larvikkitt) og resirkulert glass som gir lave klimgassutslipp. På takflatene er det tegnet sedum (bergknapper) i varierende farger som gir gode miljøgevinster i en urban kontekst.

”Graphisoft hjalp oss med å beregne energibruket både i EcoDesigner og VIP-Energy. Vi hadde aldri brukt disse verktøyene tidligere, men nå som de nye kravene fra NVE kommer susende er det bare å lære seg dette med en gang. Selv med vår ganske komplekse modell på over 50 000 m2 kom tallene ut i både rekker og rader,” forteller Sunde.

Museet som binder byen sammen
Vestbanetomta er en akilleshæl i en større urban kontekst. I dag utgjør Vestbanetomta et hull i bystrukturen mellom Aker Brygge og sentrum og tomtas nivåforskjeller reduserer Vika sin tilknytning til fjordpromenaden og de nye utbyggingsprosjektene i vest. Rodeo mener at Nasjonalmuseet er et offentlig program som gjennom sin åpenhet har kapasitet til å bli det bindeleddet som dette området av byen trenger. Ved å dele den nye begyggelsesstrukturen og organisere den på en slik måte at det etableres døgnåpne forbindelse gjennom Vestbanetomta, vil prosjektet integreres i bystrukturen og fungere som en del av en større urban kontekst.

nattpersp_print
ArchiCAD

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU