Kontakt oss

Programvare driver BIM-revolusjonen framover

26. april 2013

Kundene strømmer til Graphisoft Norge som aldri før og stadig flere store entreprenører tar også i bruk den nyskapende programvaren selskapet tilbyr for å effektivisere og kvalitetssikre prosjekteringen. Fra en omsetning på 9 millioner i 2000 lander de i 2011 på over 30 millioner og et solid resultat. I skrivende stund har de godt over 1 000 kunder med programvare som ArchiCAD, Cinema 4D, Solibri Model Checker, Artlantis, Piranesi, VIP-Energy, EcoDesigner og Virtual Building Explorer, installert på sine maskiner. Selv i kriseårene 2008-09 fikk selskapet rundt 90 nye kunder i året. Graphisoft Norge har dessuten to ganger i løpet av de siste fem årene blitt kåret til «Årets Distributør» worldwide av Graphisoft og to ganger mottatt utmerkelsen «Gaselle-bedrift» av Dagens Næringsliv. Er det rart direktøren for det hele smiler?

Graphisoft_H_Sandbu 75_2– I første halvår 2011 vokste omsetningen vår med 33 prosent. Dersom veksten fortsetter, vil vi i løpet av inneværende år få ytterligere 100 nye kontorer, sier eier og administrerende direktør Halvor Sandbu, som tror at kombinasjonen av teknologisk forsprang, et stadig økende fokus på fordelene ved BIM og Graphisofts tunge satsning på kursing og utleie av kompetanse, er grunnen til den pene veksten.

Virtuell energieffektivisering
BIM har revolusjonert samhandlingen mellom de ulike aktørene i byggeprosessen.Nå står korrekt energiberegning og dokumentasjon for tur. Sandbu tror at det vil skje spennende ting innenfor programvaren for energieffektivisering. Med utgangspunkt i NS3031 har det i flere år pågått et stødig arbeid for å få utviklet programmer som kan benyttes til å effektivisere energiberegninger i bygg og ikke minst gi arkitektene mulighet til å simulere energiforbruket i en tidlig fase. Målet har vært å bringe til torgs en løsning som på en korrekt måte kan svare på utfordringene og kravene som ligger i de nye tekniske forskriftene TEK10 og som kan gi en effektiv elektronisk saksgang for energigodkjennelse av bygg, nye som gamle.

– «EcoDesigner» tillater raske og avanserte energisimuleringer på modellnivå. Med verktøyet «VIP-Energy» kan vi nå gjøre den endelige energiberegningen og eksportere dataene til NVE`s web-portal der selve energimerkingen fastsettes. Dette er helt i BIM revolusjonens ånd ved at man benytter dataene fra BIM-modellen gjennom hele prosessen.Helt fram til endelig energimerking, sier Sandbu.

 

Laster ned sertifiseringen
Foreløpig må NVEs beregninger og kriterier ligge til grunn, men rent teknisk sett hevder Sandbu at hans programmer lett kan gjøre disse beregningene og dele ut energimerker FØR bygget igangsettes. Dette må nok imidlertid modnes og utvikles litt til før den nødvendige tilliten er etablert i de respektive etatene, men allerede nå kjøres det en pilot som er svært tidsbesparende og kvalitativt kontrollerende for energimerkeprosessen.

– Vi har utstyrt utvalgte takstmenn med digitale penner som kommuniserer direkte med NVEs database. Med digitalpennen kan takstmannen gjøre sine beregninger og notater i forhold til areal, isolasjonstykkelse, vinduenes beskaffenhet og andre kriterier som ligger til grunn for en energiberegning. Notatene blir lagret i pennen og kan med et tastetrykk sendes via mobilen til NVEs web-baserte database som i sin tur gjør de nødvendige beregningene. Den gitte sertifiseringen vil ligge som en epost i innboksen lenge før takstmannen har kommet seg hjem, sier Sandbu.

Liten nytte uten bred tilgang
Graphisoftsjefen mener at dette er ett eksempel på den veien teknologien nå begynner å ta. For også BIM-modellen som sådan må bevege seg til et bruksnivå hvor den kan distribueres ut bredere og på den måten få en helt annen praktisk nytte på tvers av byggebransjenen.

– Jeg tror at hvis BIM-revolusjonen skal fortsette i den takten vi til nå har sett, må hele verdikjeden klare å nyttiggjøre seg den. Vi har av den grunn lansert et helt nytt grensesnitt som gjør det mulig for alle å betrakte den digitale 3D-modellen på sin egen iPhone eller iPad. En plattform vi har valgt fordi den nettopp er så utbredt og brukervennlig. Vi har riktignok ennå ikke gjort det mulig å kjøre kræsjkontroller og oppdatere modellen fra dette grensesnittet, men det vil komme ny funksjonalitet på løpende bånd, sier Sandbu.

Lista legges stadig høyere
Sandbu tror at det neste store skrittet kommer i det øyeblikket håndverkerne blir fortrolig med modellen. Flere store entreprenører har da også begynt å plassere ut store skjermer og kraftige PC’er på byggeplassene slik at de som har lyst så smått kan begynne å leke seg med de eksisterende verktøyene.

– Foreløpig er det ingen tvang knyttet til dette, men i løpet av relativt kort tid – la oss si et år – vil vi se at det som i dag oppleves som moro og en mulighet for den fremtidsrettede håndverker, blir et krav i flere av fagene. Å få håndverkerne til å bli bekvemme med de digitale formatene er et første skritt på veien. iPhone til alle i byggebransjen hadde vært et solid skritt på veien. Mange håndverkere er jo over femti og det viser seg at det ikke er like enkelt for denne gruppen å ta til seg såpass grensesprengende kunnskap. Spranget vil nok skje den dagen den digitale modellen tilbyr vesentlige forenklinger i hverdagen. Den dagen du kan gå inn å sjekke når ditt arbeid står for tur, registrere jobben som er gjort og utføre en sanntidsoppdatering opp mot en live-modell, sier Sandbu.

GraphisoftB_2

Allerede kommet langt
Mye av det grunnleggende for en slik virkelighet er allerede til stede. Graphisofts «BIM-server» har for lengst tatt den digitale 3D-modellen opp i Skyen slik at alle med en PC kan stå hvor som helst i verden å ha full tilgang til modellen og være i stand til å oppdatere den.

– Når man er tilknyttet en BIM-server har man også tilgang til et chattesystem som ikke bare viser hvem som i øyeblikket jobber opp i mot modellen, men som også gjør at du kan chatte direkte med dem. Dette åpner for helt nye samarbeidsformer på tvers av faggrenser og geografiske barrierer. Selv om vi lever av å selge programvare, har vi i mange år bestrebet oss på å jobbe opp mot – og åpne for- alle de åpne standardene. I dag er fortsatt veldig mange parametere styrt av hvilket program du bruker, men i den nærmeste framtid vil det bli selve modellen som er den grunnleggende bestanddelen i maskineriet, sier Sandbu.

Kompetanse som levevei
I et slikt perspektiv blir et naturlig spørsmål å stille en programvarepusher: Hvis krumtappen i alle fremtidige byggeprosjekter blir en BIM-modell basert på helt frie standarder som ligger i Skyen, hva skal da Graphisoft leve av?

– Lisenssalget utgjør allerede mindre enn halvparten av fortjenesten vår. Brorparten av våre inntekter kommer i dag fra oppdateringer på allerede solgte lisenser, kursing og rene konsulentoppdrag. Vi går dessuten stadig oftere direkte inn prosjekteringen spesielt når et kontor tar i bruk ArchiCAD eller når en eksisterende kunde skal starte opp et stort eller komplisert prosjekt. Denne biten av konseptet vårt har vokst til det dobbelte bare i løpet av det siste året. Jeg opplever at kundene syns dette er svært behagelig av flere grunner. Ikke bare får de førstehåndskunnskap rett inn på kontoret, med de fordelene det gir å ha noen i nærheten som virkelig KAN programvaren, våre konsulenter er også til enhver tid oppdatert på alle forbedringer og oppdateringer som har kommet. Vi ser også at det å få inn en konsulent fra oss gjerne speeder opp prosessene og øker kompetansen i hele virksomheten. Det å jobbe tett med noen som virkelig kan programvaren – på et reelt prosjekt – er en form for «learning by doing» som fungerer ekstremt godt, avslutter Sandbu.

Graphisoft – mer enn software
BIM og førsteklasses software er vel og bra, men vi må ikke glemme det aller viktigste; menneskene. De som skal få alt til å fungere. Graphisoft Norge er i den heldige situasjonen at de har en gjeng stabile og meget kompetente medarbeidere.Kvaliteten i mennesker og bedriftskultur er målbare på flere måter.

– Vi er like mange mennesker nå som for 5 år siden da vår omsetning bare var halvparten av det den er i dag. Gjennomsnittlig ansiennitet i bedriften ligger rundt 10 år og sykefraværet er på stakkarslige 1 prosent, avslutter Sandbu.

Fins det effektive BIM-verktøy for energiberegning
Skal vi en samlet byggenæring nærme seg kravene og målene i TEK-10, er korrekt energiberegning og dokumentasjon helt avgjørende. Mange er derfor av den oppfatning at det neste store bruksområdet for digitale 3D-modeller er simulering av energieffektiviserende tiltak. Med utgangspunkt i standarden NS3031 er det derfor arbeidet målrettet for å utvikle programvare som kan benyttes til energiberegninger og på en effektiv måte gi et korrekt grunnlag for en energiklassifisering av det gitte bygget.

Det trengs mye informasjon om bygget for å kunne beregne energibruken. Dette gjelder alt fra volum og areal til de ulike objektenes kvalitet og omfang. Det er derfor avgjørende at disse verdiene kan overføres til energiberegningsverktøyet, en BIM-modell i seg selv er ikke egnet for energidokumentasjon..

Graphisoft har lansert to ulike løsninger for å komme utfordringen i møte; ECODesigner og VIP-Energy. EcoDesigner er et nytt og forholdsvis enkelt verktøy som ikke krever voldsomme forkunnskaper av brukeren, men så tilfredsstiller det da heller ikke alle kravene til energiberegning etter TEK10 og dermed passivhusstandarden.

VIP-Energy tilfredsstiller imidlertid kravene og kan kobles direkte opp mot energimerkesystemet til NVE, noe som gjør at programmet langt på vei innfrir kravene.

Kilde: Fremtidens Byggenæring 1/2011
Foto: Erik Burås, STUDIO B13

ArchiCAD

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU