Ydalir – Norges første campushotell

11. august 2020

Ydalir Hotell, Norges første campushotell, er plassert på Ullandhaug ved Stavanger, langs alleen som knytter universitetsområdet sammen med den tilstøtende forsknings- og innovasjonsparken (Ipark). Prosjektet består av tre tilnærmete kubiske volum, som sammen danner en favn rundt hotellets forplass, med en naturlig henvendelse til utsikten ut over Hafsfjordbukten og Solasletten i syd.

 

Prosjektet er en gave fra Smedvig til Universitetet i Stavanger i anledning Smedvigs hundreårsjubileum. Ambisjonen har vært å skape et arkitektonisk innholdsrikt hotell som utrykker vennlighet og varme; et robust bygg som eldes med verdighet. Hotellet består av 59 rom, der flere er tilpasset langtidsopphold med egne kjøkken. I første etasje er det frokoststue, peisestue, samt møtelokaler og en mindre aula til universitets disputaser og andre høytideligheter.

De tre bygningsvolumene er plassert noe forskjøvet i forhold til hverandre, og har små innbyrdes vinkelavvik i plan, hvilket til sammen skaper en ledig konstellasjon av volum og fasadeflater. Denne differensieringen i plangeometri skaper en variasjon i romlig opplevelse både inn- og utvendig, og gir hvert hotellrom en individualitet gjennom sin helt egen orientering og utsyn. Hotellkorridorene binder de tre volumene sammen via lette glassbroer, som både gir sideveis lys inn i korridorene og gløtt ut mot omgivelsene.

Bygget er kledt i rustikk, kullbrent tegl, med et fargespill i rødbrune toner. Fugemørtelen er gitt en farge tilnærmet lik teglens, og ved at mørtelen i tillegg er strøket av i liv med (og delvis litt over) de enkelte teglsteinene, minimeres mønstervirkningen av selve teglforbandet. Fasadene får i stedet et nærmest monolittisk preg, der veggens helhetlige karakter dominerer over de individuelle tegl-formatenes synlighet.

 

For de to sentrale bygningsvolumene er det i første etasje benyttet en murstein med lysere valør i annethvert løpeskift, hvilket visuelt vever disse fasadeflatene sammen med det markante inngangspartiet utført i betong. De karakteristiske feltene med «hullete» teglpartier utgjør hotellkorridorens endevegger, og skaper på innsiden et variert og dempet lysspill som fondmotiv for disse gangarealene. Fasadeveggene er i topp avsluttet med et stående rullskift, som artikulerer overgangen mellom teglverket og takets metall-gesims.

Alt beslagsarbeid er utført i kobber. Enkelte av hotellrom-vinduene er utført som utstikkende karnapper, hvilket skaper et spill av tredimensjonale element over de ellers stramme fasadeflatene. De eksponerte taknedløpene er lagt i vertikale nisjer i murverket, og på denne måten integrert i byggets overordnete volumtegning.

Interiørene preges av en lun og varm stemning, med en palett av eksponert betong, eik og fargete tekstiler. Plassbygde løsninger i eikefiner optimaliserer funksjon og plassbruk i hotellrommene, mens alt løst møblement bidrar til byggets stofflige og «hjemlige» preg. Det er benyttet tre litt ulike fargepalletter til hver av de tre primær-volumene, hvilket skaper en naturlig individualisering av byggets ulike rom og soner. Alle byggets bestanddeler inngår på denne måten i den overordnete ambisjonen om å skape et karakteristisk prosjekt som på samme tid er både helhetlig og variert; både stramt og menneskelig.

 

Kvalitetsheving og kostnadsbesparelser

Prosjektet er gjennomført med metodikken i VDC (Virtual Design and Construction) som har bidratt til kvalitetsheving, kostnadsbesparelser og et vesentlig kompetanseløft innen BIM og 3D-prosjektering for samtlige leverandører. Som en del av gjennomføringsmetodikken står ICE-møtene, som har bidratt til en effektiv informasjonsutveksling med et godt samspill under prosjektering og på byggeplass. Resultatet av byggeprosessen viser seg i det ferdige bygget, med et gjennomgående unikt detalj- og presisjonsnivå.

BIM er et viktig verktøy i denne gjennomføringsmodellen, forteller Åse Helene Mørk, daglig leder hos Lund+Slaatto Arkitekter.  Kontoret ser flere fordeler med BIM, og opplever at en sammenstilt BIM-modell gir en god oversikt på tvers av disipliner og kan avdekke eventuelle feil tidlig i prosessen.

For å lykkes med et BIM-prosjekt er det flere suksessfaktorer kontoret anser som nødvendige. «Alle prosjekterende må modellere i BIM og modellene må oppdateres fortløpende der tegning og modell samsvarer. I tillegg må alle ha tilgang til og kunne bruke modellen på byggeplass. Det er også viktig med en god BIM-koordinator og klare rammer for krav til modellene, slik at utveksling av modellene blir smidig.»

 

Riktig programvare

Lund+Slaatto Arkitekter har vært ARCHICAD-brukere siden januar 2014 og har opparbeidet seg mye erfaring med å prosjektere i BIM. «Oppdatert programvare som ARCHICAD, SOLIBRI og Revit er nødvendig i alle BIM-prosjekt siden formater som f.eks. IFC kontinuerlig videreutvikles,» forteller Mørk.

På prosjektet Ydalir Hotell ble det brukt Solibri for å kvalitetssikre filene som ble utvekslet mellom de ulike fagene. Programmet ble også brukt for å sammenstille filer fra forskjellige fagområder og som underlag for diskusjoner i prosjekteringsmøter. Dette gir en svært avansert modellsjekking og kvalitetssikring. Informasjonen er lett tilgjengelig på byggeplassen, der hver enkelt kan se på modellene og hente den informasjonen de trenger til enhver tid.

 

 

 

ArchiCAD

Kontakt oss

  • Ta en hyggelig prat med en av våre Graphisoft Norge kollegaer

    Vi tar ditt personvern på alvor. Vi trenger å lagre din informasjon for å kunne behandle forespørselen. Les mer om vårt personvern her

Copyright © 2021 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring