Nordlyskatedralen

26. juni 2013

Den 10. februar ble Europas nordligste katedral, den titankledde Nordlyskatedralen i Alta, vigslet av biskop Per Oskar Kjølaas. Kronprinsesse Mette Marit og en rekke andre prominente gjester deltok i markeringen. LINK arkitektur, et av Nordens største arkitektfirma, står bak Norges nyeste og mest spektakulære kirkebygg. Kirken er tenkt som en moderne arbeidskirke i kombinasjon med et musikalsk senter. I tillegg til selve kirkerommet inneholder kirken en menighetssal, kafé, undervisningsrom, kirkekontorer samt et lavterskeltilbud for ungdom. I tillegg er det planlagt et nordlyssenter i underetasjen.

Krediteres Adam Mørk

Foto: Adam Mørk

Spektakulært kirkebygg
I 2001 deltok LINK arkitektur (Den gang Signatur ark.) i prekvalifiseringen for å få designe Nordlyskatedralen for Alta Menighet. I prosjektgruppen har også schmidt hammer lassen architects (SHL) deltatt aktivt i prosjektets tidlige faser. LINK arkitektur har vært ansvarlig arkitekt gjennom hele prosjektet og har hatt hovedtyngden av prosjekteringen i alle faser.

Bygget er 1920 m2, 47 meter høyt, plasstøpt i betong og kledd i småformat lappetekking med Titan. I konkurransen hadde byggherren klare mål om å skape et arkitektonisk landemerke med Nordlyset som inspirasjon. Samarbeidet har fungert meget bra med alle involverte konsulenter. Tekniske konsulenter har hatt egne kontrakter, men med LINK arkitektur som prosjekteringsleder.

Spiller på nordlyset
LINK arkitektur sin besvarelse av konkurransen hadde et meget sterkt konsept med en klar symbolbærende idé – spiralens dynamiske toveis bevegelse; Gud – menneske / menneske – Gud. I spiralens «øye» er det anlagt et stillerom for bønn.

Prosjektet har gjennom den lange prosjektfasen blitt utviklet frem til sluttresultatet – en titankledt kirkeskulptur som spiller på nordlyset og som fanger opp og reflekterer det spesielle lyset i Alta gjennom hele årssyklusen. Den samme betraktningen har vært styrende for utforming av kirkerommet som også er utformet for å speile årstidene, gjennom å kombinere LED-belysning med smale lysinnslipp i vegger og tak kan belysningen tilpasses det fantastiske lyset som flommer naturlig over Alta.

Ansvarlig arkitekt Kolbjørn Jensen i LINK arkitektur er fornøyd med det endelige resultatet og synes konkurransens bærende ideer har vist seg å tåle 12 års bearbeiding og utvikling. Kolbjørn Jensen er ansvarlig for en rekke kirkebygg; Hana, Sotra, Ræge og Åndalsnes kirke, men mener dette må være det mest spektakulære kirkebygget han har vært med å skape.

Krevende prosjektering
LINK arkitektur begynte å modellere katedralen i 3D i en forprosjektfase i 2008 sammen med SHL. Det var viktig å velge et verktøy hvor 3D-modellen kunne endres og tilpasses relativt enkelt.

Prosjektering og bygging av de krumme og skrå betongveggene har vært meget krevende. Med et utall varierende radiuser i et kontinuerlig forløp med ulike høyder har dette bydd på ekstreme utfordringer, først og fremst ved plassering av de krumme veggene med varierende høyder. Her har det blitt arbeidet med landmålingsteknikker / GPS teknologi.

«Den store utfordringen var å kutte toppen av veggene kontinuerlig og samtidig holde modellen fleksibel for endring. Derfor valgte vi å bruke Mesh-verktøyet for å definere spiralstigning og Mesh to Roof for å lage takelementene som kuttet toppen av veggene», forteller Zsofia Magyar, sivilarkitekt og diplom-ingeniør.

Viktig med Teamwork-funksjonen
Teamwork-funksjonen i ArchiCAD har vært svært nyttig under prosjekteringen for at alle skulle kunne jobbe parallelt.

«I 3D-modellen av bygget ble oppdaget flere kritiske punkter som trengte spesiell detaljering. Når vi skulle til på detaljprosjekteringen hadde prosjektteamet begynt å vokse og heldigvis hadde den nye Teamwork-funksjonen akkurat kommet da», fortsetter Magyar.

«Det ble brukt IFC fra RIB til å sjekke med vår ArchiCAD-modell og kvalitetssikre at de jobbet med den samme geometrien. ArchiCAD har vært kjempeviktig for å sjekke mengdeberegning også, noe som ellers ikke er enkelt med en så kompleks geometri», avslutter Magyar.

Om LINK arkitektur:
LINK er ett av Nordens største arkitektfirma med cirka 275 medarbeidere fordelt på 13 kontorer i Sverige og Norge. Bedriften tilbyr tjenester innen arkitektur, interiør, landskap, byplan, beskrivelser, prosjekt- og byggeledelse.

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring