NHUS Nye Hokksund Ungdomsskole

26. april 2013

L2 Arkitekter AS har vunnet en rekke prestisjefylte konkurranser den siste tiden. Nye Hokksund Ungdomsskole (NHUS) fikk 1. premie i en pre-kvalifisert arkitektkonkurranse og er en av de første skolene i Norge med passivhusstandard.

IMG_0742Anlegget omfatter en fireparallell ungdomsskole med flerbrukshall og har en kompakt planløsning der funksjonene bindes sammen av en romslig vestibyle over tre plan. Inngangspartiet har et stort glassfelt og en takform som løftes opp for å slippe inn dagslys i vestibylen.

Kontoret begynte å prosjektere i ArchiCAD høsten 2009 og NHUS er det første prosjektet de har gjennomført i ArchiCAD. Blant annet på grunn av gode referanser fra andre brukere valgte de å gå over til ArchiCAD som BIM-verktøy. «Vi hadde en ganske omfattende evalueringsprosess av alle BIM-programmer. Kriteriene var blant annet opplegg av system for lisenser og hvor mye vi måtte investere i nytt utstyr. I tillegg fikk vi god support fra Graphisoft på et prøveprosjekt før vi bestemte oss», forteller Sivilarkitekt Michael Ross hos L2 Arkitekter AS.

Fleksibel og oversiktlig skole
NHUS erstatter den eksisterende ungdomsskolen og er beregnet for opp til 400 elever fra trinn 8 til 10. På grunn av sin plassering sentralt i Hokksund er tomten for skolen begrenset. Dette har ført til at skolen, som inkluderer en 1000m2 idrettshall og en kultursal, har en kompakt og effektiv organisering. Bygget er plassert mot nordsiden av byggegrensen, dette gir et attraktivt uteareal med et felt på søndre del av tomten som får sol hele dagen. Alle undervisningsrom samt kaféen er plassert i 2. plan mot syd, mens mer lukkede fellesfunksjoner som kultursal, garderober, administrasjon, drift, tekniske rom og idrettshall er lagt mot nord. Søndre og nordre del av bygget splittes av vestibyle og en gjennomgående ganglinje med heis og trapper. Vestibylen går delvis over 3 plan med adkomst til takterassen. Idrettshall med garderober og lager er plassert i underetasje for å få anlegget så kompakt som mulig. Hovedinngangen ligger mot Rådhusgata i øst, mens biinngangen ligger mot jernbanen på vestsiden. På nordsiden av bygget er det adkomstvei til parkering, vareleveranser og teknisk bygg med avfallsrom.

Den romslige, åpne og lyse vestibylen er skolens naturlige treffsted med alle sentrale funksjoner i anlegget. I nærhet av hovedinngangen ligger informasjonstorget, garderobe, trapp og heis, kultursal og kafé samt bibliotek og «verdensborgerrom». Disse funksjonene er sentrale både for skolen og for bygget som lokalt kultursenter. Fra vestibylen er det også direkte adkomst til tribune i idrettshall og en terrasse med amfi på taket.

Passivhusstandard
Hokksund Kommune hadde som mål å bygge Norges beste skole og NHUS er en av de første skolene som er beskrevet etter passivhusstandarden. Både lys, luft og ventilasjon styres automatisk. Dette betyr at krav til maksimalt årlig oppvarmingsbehov ikke skal overstige 15 kWh/m2/ år. For å oppnå dette er det strenge krav til u-verdiene til yttervegger, tak, gulv og glassarealer. Det er benyttet 3 lags isolerglass og 300mm isolasjon i yttervegger.

For NHUS er det tatt utgangspunkt i et lett og dynamisk uttrykk med fasader i kobber og glass. Fasaden mot uteplassen og Rådhusgata er delt i 3 volumer med variasjon i høyde for å gjøre bygget lett lesbart og skalert i forhold til omgivelsene. Øvrige fasader har også delinger og knekkpunkter for å gi variasjon. Hovedinngangen med vestibyle og biinngang er tydelig markert med høye lanterner som splitter de 2 hovedvolumene og slipper dagslys ned midt i bygget.

IMG_0494

Noe av fasadene består av større glassfelt langs bakken og ved innganger, og mindre rektangulære vinduer med varierende formater som perforering av de tette fasadene. Deler av store glassfelt består av isolerte tettfelt med kledning av hvitt glass.

Øvrige fasader er kledd med 0.7mm kobber ”nordic standard” med stående stangfalser i varierende bredder med 15mm vannfast kryssfiner. «Kobber som fasademateriale ble valgt for å gi et dynamisk og karakteristisk uttrykk, samtidig er det et vedlikeholdfritt materiale som vil endre seg over tid», sier Ross.

NHUS er et komplett BIM-prosjekt. Michael Ross forteller at utveksling av IFC-filer mot andre samarbeidspartnere har vært svært nyttig i prosjekteringen. Kontoret benyttet seg også av kompetanse fra Graphisoft i oppstarten av prosjektet.

«Et element som har vært en konstant utfordring er innvendige glassfelter. Vi syns at verktøyene for disse standardelementer er veldig tungvinte. Hadde glassfelter vært et verktøy tilsvarende vinduer eller dører ville vi ha vært fornøyd. Vi hadde en del utfordringer i begynnelse av Hokksund prosjektet med at det var stor tidspress og vi var uerfarne med 3D-prosjektering. Nå går det mye bedre!» avslutter Ross.

IMG_0625

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring