Kontakt oss

Lysaker Park

25. april 2013

Storebrands nye hovedkontor på Lysaker er prosjektert av LINK signatur. Lysaker Park er på ca. 55 000 kvadratmeter, fordelt på fem kjedede bygninger med inntil fire etasjer. Prosjektet er en omfattende rehabilitering av det tidligere Kværnerbygget, med hovedfokus på energi og økonomi. Sentralt i bygget er et nytt atrium med fellesarealer som resepsjon, kafé og møtesenter, samt utstillingsarealer for konsernets kunstsamling. Bygget inneholder, i tillegg til kontorer, et større helse- og idrettsanlegg for de ansatte.

storebrand_inngang_ettermid

Vinner av Cityprisen
Lysaker Park ble nylig tildelt Cityprisen i regi av Foreningen Næringseiendom. Portalbygget (a-lab AS) og Papirbredden (LPO arkitektur & design) var også nominert, men Storebrand Eiendom stakk av med seieren. Juryen slo fast at Lysaker Park har vært en ”forbilledlig transformasjon” fra de gamle Kværner-byggene til et nytt signalbygg og hovedkontor for Storebrand. Kombinasjonen av gode arbeidsplasser for de ansatte, lavt energiforbruk og nyskapende arkitektur har, ifølge juryen, gjort Storebrands Hovedkontor til en verdig vinner av Cityprisen.

ArchiCAD på alle nivåer i prosjekteringen
ArchiCAD har vært benyttet i alle nivåer av prosjekteringen, fra forprosjekt til ferdigstilling. Prosjektet ble delt inn i flere separate byggfiler i tillegg til en samlemodell. De ulike filene i prosjektet ble delt i Teamwork, og prosjektets medarbeidere jobbet med de ulike oppgavene, uavhengig av avdelingskontorenes geografiske plassering, samt tematisk på tvers av bygginndelinger. Prosjektet har ikke vært definert som et BIM-prosjekt og det har vært begrenset utveksling av 3D-informasjon mellom de prosjekterende. Internt har ArchiCAD-modellen vært kilde for informasjon til diverse mengdeuthenting; dørskjema, arealbehandling etc. 3D-modellen har vært brukt til visualisering for arkitekt og brukere, byggeplass og rådgivere etter behov.

Storebrand_hovedskilt_rev

Fordeler med Teamwork 2
LINK signatur har utnyttet Teamwork-funksjonen i ArchiCAD 11 så langt det var mulig. Med ArchiCAD 13 har de opplevd en helt annen verden, dette takket være den nye teknologien som ligger i Teamwork 2. Det var noe ustabilitet i den første versjonen av Teamwork 2, men dette ser ut til å være ordnet i den siste hotfixen.

Filoverføring
Filoverføring fungerte på den tradisjonelle måten via 2D-formater, pdf- og plt-filer. Det har ikke vært fokusert på utveksling via IFC. Det har vært prøvd til belysnings-rådgiver, men ikke tilstrekkelig for innsamling av nyttige erfaringsdata. DWG er brukt som standard utvekslingsformat med andre konsulenter og har stort sett fungert greit. Det var noen utfordringer i forhold til dwg-filer fra samlemodell med reelle koordinater i forhold til kart. Erfaringen så langt er at dette fungerer best med origo lokalt i forhold til bygget, og filutveksling/ dwg-generering i henhold til dette. ArchiCAD-modellen har også vært brukt som grunnlag for eksterne aktører for ”high end” 3D-visualisering i 3D Studio Max.

Energieffektivt kontorbygg
Lysaker Park har vært et stort og krevende prosjekt der de involverte har utnyttet AC11 til sitt ytterste, med over 10 års bruk av ArchiCAD har de har erfart programmets styrker og svakheter. Lysaker Park har et beregnet energiforbruk på maksimalt 125 kWh/m2 pr. år og et reelt forbruk på 140 kWh/m2 pr. år. Det lave energiforbruket oppnås ved bruk av en rekke energitiltak, integrert energidesign, samt aktivt forhold til et klimaregnskap gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen. Dette gjør prosjektet til et av de beste klasse B bygg innen rehabilitering i Norge.

LINK signatur har gjennom hele prosjektet jobbet for et mest mulig energieffektivt bygg. ”Vi har hatt en svært målbevisst oppdragsgiver samt dyktige energi- og miljørådgivere på byggherresiden. Dette har gitt ambisiøse mål for prosjektet. Vi har brukt 3D-modellen til utveksling av 3D-filer til energikalkyler og dagslysberegninger,” sier Elisabeth Meyer, Sivilarkitekt MNAL.

storebrand moetesenter-vip

Cityprisen
Cityprisen ble etablert av Huseiernes Landsforbund og delt ut første gang i 1998. Prisen skulle skape oppmerksomhet om vellykkede eiendomsprosjekter. Forbundet mente at mange av de beste eiendomsprosjektene i landet fikk for liten oppmerksomhet, og kriteriene for de fleste priser som ble utdelt var for snevre. Forbundet ønsket ikke at prisen bare skulle skape oppmerksomhet om enkeltpersoner, boligprosjekter eller arkitektur. Som det går frem av kriteriene, satt cityprisen derfor fokus på prosjekter som var nyskapende, økonomisk vellykkede og slik utformet at de bidro positivt til sine omgivelser.

Prisen skal gå til et prosjekt som:
1. er et godt kommersielt produkt, sett både fra leietakers og eiers side
2. har tatt i bruk nye konsepter og nye løsninger
3. er en god strategisk investering som tilfører nærområdet positive verdier og gir et «løft»
4. ikke er et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger
5. er bygget eller planlagt i løpet av de siste 2-3 årene
6. er miljømessig

Om Foreningen Næringseiendom
Foreningen Næringseiendom er en bransjeforening for landets ledende eiendomsselskaper og organiserer bedrifter innen både profesjonell eiendomsdrift, eiendomsutvikling og forvaltning. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). De fleste av de seriøse aktørene er allerede med. Så vel i Oslo som i Bergen og Trondheim står foreningens medlemmer bak mye av byutviklingen.

ArchiCAD

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU