Kontakt oss

Klar tenkning, dristig design

26. april 2013

Reiulf Ramstad Arkitekter AS (RRA) sin filosofi er å skape moderne arkitektur preget av klarhet i tanken. Klarhet i tanken avler dristig design. Kontoret ønsker å fremheve spenningen mellom det lokale og det globale, det naturlige og det kunstige, mellom virtuelle og virkelige rom og mellom immobilitet og endring. De tror at det er fra besluttsomhet om spenninger og overganger stor arkitektur blir født.

RRA er engasjert innen landskapsforming, interiør- og møbeldesign. Kontoret er sammensatt av kompetanse sentrert om arkitektur, preget av innovativ tenking som tolker den romlige kontinuiteten mellom eksteriør, interiør og landskap på nye måter. Dette er understreket av materialvalg og strukturelle løsninger som uttrykker muligheter og naturlige kvaliteter av spesifikke materialer.

skh

Regionalt kulturhus Stjørdal
Våren 2010 vant RRA i samarbeid med Lusparken Arkitekter AS og JST Arkitekter AS en begrenset prosjektkonkurranse om nytt regionalt kulturhus i Stjørdal. Det var viktig at kontorene fikk en felles arbeidsplattform og tegnefil for prosjektet. RRA gikk derfor over fra Autocad til ArchiCAD på dette prosjektet. Det gikk raskt å komme i gang med tegningen etter å ha vært på grunnkurs hos Graphisoft.

Samarbeidet med de to andre arkitektkontorene har fungert bra. «Det har vært til stor hjelp at de andre kontorene har brukt ArchiCAD som tegneverktøy i mange år og kunnet bistå oss i startfasen», sier Anja Hole Strandskogen, Sivilarkitekt hos Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

Stjørdal Kulturhus skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og regionalt for Midt Norge. En plass hvor alle kulturinteresserte har lyst til å komme, og folk av alle slag skal kunne utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset med kirken skal fungere som en verdig møteplass for byens og regionens innbyggere. I tillegg vil det planlagte hotellet huse tilreisende og bidra til å vitalisere anlegget og stedet ytterligere.

Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon og samtidspuls til en hver tid. Samtidig er prosjektet forankret og inspirert i stedets historie og kultur. Stjørdal Kulturhus blir en mangfoldig plattform for et bredt kulturbegrep; kunst, dans, media og musikk og bygningen skal være inviterende og inkluderende for alle. Prosjektet i seg selv skal bli en stedegen attraksjon. Kulturhuset skal være et inspirerende sted som tilbyr opplevelser og gir mulighet for egen utfoldelse og utvikling. De som besøker og bruker stedet skal få en rik steds-, kultur- og arkitekturopplevelse.

Prosjekterer i BIM
Arkitektteamet benytter BIM i prosjekteringen. De har benyttet IFC-filer fra konsulentene slik at de kan kjøre kollisjonstester for å oppdage avvik på et tidlig stadium. De har også en egen BIM-koordinator i prosjektet som organiserer dette arbeidet.

«Filutveksling funger godt fra ArchiCAD til andre filformater. Vi har hatt godt utbytte av IFC-filer for å samarbeide med de andre rådgiverne. Vi har benyttet oss av utveksling til formater som har vært brukt til presentasjonsperspektiver. I tillegg utveksler vi ukentlig dwg-filer med de andre rådgiverne», sier Strandskogen.

Det er et stort team med arkitekter fra flere kontorer som sitter på ulike steder i landet, derfor har det vært en stor fordel med Teamwork-funksjonen i ArchiCAD. Det gjør at alle har tilgang til den oppdaterte tegningsmodellen, og man unngår mye filutveksling mellom kontorene. Alle i prosjektet er oppdatert på alle endringer som blir gjort til enhver tid. Det var i begynnelsen veldig tungt og tidkrevende å jobbe med modellen fra kontoret i Oslo og det gikk med en del tid på nedlasting av modellen. Nettlinjene måtte derfor oppjusteres og hastigheten på nedlastningen ble dermed betydelig bedre. Det var uvant å være nødt til å reservere elementer for å kunne gjøre endringer, men nå som de har blitt en vanesak og hastigheten er oppjustert fungerer det godt.

Sted: Stjørdal
Oppdragsgiver: Stjørdal Kulturutvikling AS
Program: Regionalt kulturhus med kirke, hotell og parkeringsanlegg
Oppdrag: 1. premie Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter, JST Arkitekter AS og Schønherr Norge AS
Status: Konkurranseforslag
Areal: 17 500 m2

ArchiCAD

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU