Kari Nissen Brodtkorb AS

16. januar 2015

Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS ble etablert i 1985 og har i dag 12 ansatte. Kontorets daglige leder er Kari Nissen Brodtkorb, siv. ark. MNAL med professorkompetanse.

Det er i samspillet mellom rom og omgivelser, mellom innside og utside at det skapes arkitektur. Alle tomter er ulike. For hvert prosjekt forsøker de å gripe «stedets ånd», forsterke kvaliteter i omgivelsene og forene funksjon og form for å skape arkitektur av høy kvalitet. Gode boliger har funksjonelle og vakre rom inne og ute, med mulighet for ulik bruk hvor tilrettelegging for både privatliv og sosialt liv ivaretas i formgivningen.

121112_Brodtkorb_Sandsliasen_SnartJulBergen_wwwmir

Ill: Kari Nissen Brodtkorb AS og MIR.

Anders Jahres Kulturpris
Arkitektene Kari Nissen Brodtkorb og Kristin Jarmund mottok 4.september Anders Jahres kulturpris 2014. Vinnerne hedres for sine gjennomførte og kunstnerisk følsomme bygg, og for en iherdig innsats for den humane arkitekturens plass i samfunnsutviklingen. De to mottar dermed 500 000 kroner hver i tillegg til at prisen i seg selv er den største æresbelønning for kulturell innsats i Norge. «Vi er takknemlige for at arkitekturen ble feiret med stort oppmøte i Universitetets Aula».

Kari Nissen Brodtkorb AS har mottatt en rekke utmerkelser gjennom mange år. «Tildelingen av Houens Fond i 1994 betraktes som Norges høyeste arkitekturpris og ble utdelt av daværende kulturminister Åse Kleveland (som også delte ut Anders Jahres kulturpris i 2014). Denne prisen står høyt, men materialprisene våre (Murverksprisen, European Steel, Stålkonstruksjonsprisen) er også viktige for kontoret. Ondurdis-prisen for arkitektonisk mot fikk vi tildelt i 1996 for bygget vi vi valgte å ikke fullføre. Det var en anerkjennelse av kontorets faglige integritet,» forteller Kari Nissen Brodtkorb.

KongenPaHaugen_Updated_Sommerdag

Ill: Kari Nissen Brodtkorb AS og MIR.

ArchiCAD
Kari Nissen Brodtkorb AS gikk over til ArchiCAD våren 2013 etter å ha vurdert flere programmer. «ArchiCAD er relativt intuitivt å bruke og vi så fort at programmet var laget av arkitekter og for arkitekter. Programmet har en god struktur i forhold til de ulike fasene vi arbeider med. Konkurrerende programmer fremsto i større grad tilpasset for ingeniører», forteller Christine M. Fjellestad, Siv.ark MNAL.

Arkitektene er fornøyde brukere av ArchiCAD. «Det er en stor fordel at man kun trenger å endre en tegning ett sted slik at planer, snitt og fasader til enhver tid er avstemt mot hverandre. Muligheten for å arbeide med 3D-modell og tegninger parallelt er særlig verdifullt i prosjekter med komplekse romforløp.»

«I oppstarten brukte vi tid på å forstå selve strukturen i programmet og få oversikt over konsekvensene av endringene man gjør, i alt fra endringer i lagstruktur til pennoppsett. Den største utfordringen er at detaljeringsgraden i prosjektet kan bli for høy på et tidlig stadium» fortsetter Fjellestad.

Kontoret har også hatt konsulenthjelp fra Graphisoft Norge. Terje Larssen var der i en periode fast hver uke for å bistå overgangen fra tidligere tegneprogram til ArchiCAD. Han har også bistått i utviklingen av en ny datamanual på kontoret og i å tilpasse ArchiCAD til deres tegningsmaler.

Sjøparken i Stavern med BIMx
For tiden jobber de med et boligprosjekt i Stavern. Med inspirasjon fra tidligere industriell virksomhet og italienske kystbyer, tilstrebes en variert arkitektur med en human skala. Bygningslameller med knekkede vinkler, skråtak i ulike høyder, åpninger og portrom skal bidra til et mykt og rikt uttrykk.

«I dette prosjektet laget vi en BIMx-modell som har vært verdifull i kontakt med både oppdragsgivere, entreprenører og kjøpere. BIMx-modellen ble et nyttig verktøy til å illustrere prosjektets arkitektoniske kvaliteter, struktur og romlige forløp. Fremfor alt gav den oss mulighet til å vise hvordan prosjektet forholder seg til stedet, samt solforhold, utsikt og bevegelsen i og gjennom området. De ulike kjøperne fikk muligheten til å selv utforske sin egen leilighet og dens forhold til både sjø og utsikt (og eventuell innsikt),» forteller Fjellestad.

I Sjøparken får alle boligene tilgang og sikt til sjø og friområder, samtidig som de er en del av et større fellesskap. Utsikten til Svenner fyr og horisonten skaper en spennende kontrast til kanalene. Kontakten med sjøens liv og bevegelse gir stedet en helt spesiell atmosfære som vil prege alle boligene. Boligøyene er formet med tanke på optimalisering av sol- og utsiktsforhold og alle leilighetene har sikt til fjord eller kanal.

test5_MED LOGO

Ill: Kari Nissen Brodtkorb AS og Linda Blom

Det digitale verktøyet
«Bruk av digitale verktøy har bidratt til den største endringen i arkitektens hverdag. Gleden er ikke udelt. Tidvis kan det oppleves som at programmet overstyrer en naturlig prosjekteringsprosess. Verktøyet bør ikke brukes for tidlig i prosessen da presisjonen ofte gir et feilaktig inntrykk av prosjektets bearbeidelsesgrad. Vi må ikke miste fasen for skisseprosjekt. Håndens intuisjon og undersøkende kraft er avgjørende i et seriøst forarbeid – tastetrykket kan aldri erstatte den bløte blyantstreken på grovt skissepapir. Et tankekors er det også at prosjekteringen er minst like tidkrevende som før den digitale hverdag» avslutter Kari Nissen Brodtkorb.

 

 

 

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring