Jærens nye signalbygg

25. april 2013

Hvis alt går etter planen vil SR Banks nye 24-etasjers høybygg i Sandnes stå ferdig i 2011. Mer som et kunstverk med assosiasjoner til kloen på en gigantfugl skal bygget etter hvert reise seg. Hva annet enn Føniks kan da navnet bli? Det 100m høye bygget blir et landemerke på Nord-Jæren. Brandsberg-Dahls Arkitekter har skutt (les: tegnet) ”gullfuglen”.

Det høyreiste signalbygget som foreløpig kun finnes på modellstadiet er nemlig gitt en helt spesiell design. Ikke bare er estetikk og formspråk spesielt, men også det bygningstekniske skal bli fremtidsrettet. Miljø, energi og inneklima vil være viktige faktorer i den videre prosjekteringen.

Vinnerbidraget fra Brandsberg-Dahls Arkitekter i Stavanger skiller seg virkelig ut fra den gemene hop. Arkitektene har prøvd å tenke på alle forhold.

– Den grunnleggende tanken bak designet var at bygget skulle ha en tung base med fellesfunksjoner, med et lettere tårn som skjerm mot soloppvarming, vind osv., forteller sivilarkitekt Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen.

plass_ny

Som fugl Føniks ben
Resultatet ble et tårnbygg som formelig står fritt, svevende oppå en organisk kloformet basekonstruksjon i tre etasjer. Høyhuset har en skjermvegg mot sør, men er åpen med doble glassfasader med panoramautsikt mot øst, vest og nord. Spesielt er også at de doble fasadene får silketrykk på den ytre glassfasaden, mens det indre glasset er en tradisjonell ”gardinvegg” med dagslyskontroll.

Grunnbygget gis en organisk form som skaper gode, skjermede uterom. Som et ekstra element får plassen rundt basekonstruksjonen reflekterende vannspeil som tar opp i seg dens organiske formspråk.

Grunnplanet i høyhuset er på 660 kvadratmeter mens byggets totalflate blir på 27.000 i første byggetrinn. Av disser planlegger SR Bank å bruke 15.000 kvm selv, til konsernfunksjoner, administrasjon og datterselskaper. Målet er å skape et samlingspunkt for banken, og samtidig sette en ny standard for kontorbygg på Forus.

ArchiCAD tidsbesparende
Det er sivilarkitekt Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen som i en internkonkurranse hos Brandsberg-Dahls Arkitekter kom frem til hovedformen som ble valgt ut til å gå videre med. Basert på dette vant så arkitektkontoret SR Bankens konkurranse våren 2007. Fem arkitekter i firmaet har vært involvert i designet og forprosjekteringen.

– Vi har brukt ArchiCAD til 3D-modelleringen helt fra starten av, forteller Zahl Pettersen. ― Vi startet med Versjon 11, men fikk på slutten anledning til å prøve ut nye versjon 12, noe som ble en enorm tidsbesparelse. ArchiCAD utnytter kjernen mye bedre og medfører derfor en stor effektiviseringsforbedring.

Multiverktøy BIM-prosjektering
Prosjekteringen av Føniks-bygget ble helt fra starten av bestemt å utføres som et BIM-prosjekt. Bygningsinformasjonsmodelleringen gjennomføres fra A til Å for å få mest mulig utbytte av prosjekteringen. IFC er det sentrale tegne- og ”kommunikasjonsformatet” i prosjektet. En komplett IFC-modell finnes derfor av bygget. Tekla er brukt i den byggetekniske prosjekteringen. DDS er brukt ifm. VVS, og MagiCAD til elektro. Alle må forholde seg til IFC som fellesnevner.

– ArchiCAD gjør det enkelt å kommunisere med de andre, fortsetter Zahl Pettersen. ― Verktøyet er effektivt og tidsbesparende. Noen ganger har vi imidlertid slitt litt med IFC ettersom tolkningen av formatet er litt forskjellig fra leverandør til leverandør, men stort sett har det gått greit. Den største utfordringen har vært å få til en avstivende kjerne i tårnbygget. Grunnarealet er relativt lite, samtidig som det er ustabile grunnforhold. Sånn sett har det vært viktig å få RIB inn i bildet i en tidlig fase for å gjøre strukturelle beregninger og komme frem til riktig konstruksjon. Multiconsult står for dette arbeidet.

Utfordrende myrtomt
Prosjekteringsgruppen har holdt på cirka et års tid for å komme fremt til forprosjektet som nå er til behandling. Man venter nå på et endelig ok fra byggherren for å starte endelig prosjektering. Med et ok i slutten av oktober forventes byggestart i februar i 2009.

For tiden vurderes priskalkyler av prosjektet og det gjøres en del oppklaringsrunder for å avklare detaljer og uklarheter. Det er mye penger involvert, ikke minst grunnmessig. Hele tomta er en stor myr slik at hundrevis av pæler og kalkstabiliserende elementer må borres dypt ned i myra. I tillegg er det liten erfaring med dobbelfasader i Norge, så det er en ekstra utfordring ressursmessig.

Grønn bygning
”Grønt” skal det også bli hvis arkitektene får det som de vil. Prosjektet har tenkt grønt hele tiden, i følge Zahl Pettersen. Både med hensyn til utforming, konstruksjon, energikilder, oppvarming, avkjøling, materialvalg, mm. Blant annet med de doble glassfasadene. Et mellomrom på 60 cm skal gi rom for solavskjerming uten vindproblemer og et luftlag som kan holde på varmen etter behov. Det er kjørt simulering av byggets energibehov på NTNU for å få en best mulig energiløsning.

I tråd med dette er det blant annet også tenkt at bygget skal kobles til et nærliggende forbrenningsanlegg for å utnytte fjernvarme, samt i tillegg kles med solcellepanel på en av glassfasadene.

Glassveggenes grafiske trykk vil fremstå som spesielt og synlig om dagen. Om kvelden vil reisverk og det indre liv være tydeligst.

Brandsberg-Dahls Arkitekters Føniks blir i sannhet et spennende bygg når det forhåpentligvis står ferdig i 2011.

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring