Hotell Union Øye

26. april 2013

Hotell Union Øye  ble bygget i 1891 og ligger på Øye i Norangsdalen på Sunnmøre. Etter et sterkt forfall på 1970- og 80-tallet ble hotellet kjøpt av fire lokale entusiaster som renoverte hotellet tilbake til fordums prakt. I januar 2009 overtok reiselivsselskapet 62°Nord som ønsket å utvide hotellet. RiK Arkitektur fikk utfordringen med å tegne det nye tilbygget. I løpet av prosessen har det vært stor diskusjon angående tilbygg på gamle ærverdige bygg. Debatten i inn- og utland om hvordan man bygger ”nytt til gammelt” har i de siste årene forandret seg vesentlig. I den senere tid er debatten blitt mer differensiert og krever nytenkning av både arkitekter og antikvarer for hvert enkelt kulturminne.

Krevende og ansvarsfull oppgave
Historiske sveitserhoteller er svært sårbare bygninger med en spesiell og verdifull atmosfære og estetikk. Gjestene kommer hit med stor forventning om å oppleve noe unikt, en totalopplevelse som defineres av stedets identitet, den historiske arkitekturen og et godt servicetilbud. Dagens krav til service og komfort, driftsformer og krav fra byggeforskriftene er i stadig forandring og kommer derfor lett i konflikt med historiske bygninger når disse tilpasses vår tid.

”Å prosjektere oppgradering og utvidelse av det staselige Hotell Union Øye er en meget krevende og ansvarsfull oppgave. Hittil har vi bare kjennskap til negative eksempler for utvidelse av slike hoteller på Vestlandet, som for eksempel tilbyggene til Kvikne Hotell og Wallaker Hotell mv. fra 1960-årene,” sier G. Iselin Thulesius.

”Den planlagte utvidelse av Hotell Union Øye krever derfor at vi som arkitekter utvikler nye strategier som garanterer at bygningen i det karakteriske landskapet kan utvides uten å miste sin historiske identitet som ”sveitserhotell”. At vi velger å gå nye veier, er selvsagt ikke bare krevende for oss, men også for de antikvariske myndigheter,” fortsetter Thulesius.

Hotel_UnionØye_017

 

Hvordan lese den eksisterende bygningen?
Byggherren ønsket seg i utgangspunkt et tilbygg i Sveitserstil, mens RiK Arkitektur også vurderte et kontrasterende tilbygg. Jo lenger de holdt på med prosjektet, desto mer kom de ”under huden” på den gamle bygningen og oppdaget dens fasade- og romkvaliteter. Arkitektene har erkjent at de må ha en dialog med bygningen, både i rom og tid, for å kunne tegne et tilbygg som er i stand til å fortsette hotellets historie og arkitektur inn i vår tid. Dette forutsetter at de finner nøkkelen som gir tilgang til bygningens fasade- og romgrammatikk. De ønsket ikke å tegne en tom sveitserkopi, men derimot ta opp prosjektideen til den opprinnelige arkitekten for å tilføre eksisterende bygning et nytt kapittel i en allerede eksisterende tekst.

For å oppnå dette ble det på nordsiden plassert et nytt bygg i 90 graders vinkel på nordsiden i passende avstand fra hovedbygningen. Nybygget gjentar mot veien samme gavlmotivet i volum og utforming som i eksisterende bygning. På denne måten danner man et nytt arkitektonisk tyngepunkt som forsvant da den opprinnelige svevegavl ble revet. Etasjenivåer i eksisterende og ny bygning har blitt knytt sammen med et transparent ledd. Dette gir funksjonelle fordeler og legger til rette for en god universell utforming, også i eksisterende bygning.

Nybyggets fasader utformes konsekvent med samme fasadegrammatikk som eksisterende hotell, dvs. med de samme horisontale linjer, vindusutforming, volumoppbygging, materialvalg mv. Mot fjellsiden danner nybygget, med sin plassering i forhold til det gamle hotellet, et nytt utvendig rom som skal benyttes aktivt i en planlagt ”engelsk hage” som medvirker til at det fremtidige Hotel Union Øye kan inngå et samspill mellom landskap og arkitektur.

Arbeidsprosessen
Prosessen har omfattet flere og ganske forskjellige utkast, samt et omfattende arbeid med reguleringsplan for området. I det siste forslaget har de også fått med landskapsarkitekter i planleggingen av en skredvoll og en stor tidstypisk hage rundt anlegget.

Prosjektet er delvis et BIM-prosjekt, og IFC-filer er blitt brukt i samarbeid med en mulig leverandør av massivtreelementer og i prosjektering med landskapsarkitekt og rådgivende ingeniør for ventilasjon, vann og varme. Disse har brukt ArchiCAD-modellen direkte til prosjektering og visualisering. Bygget planlegges å oppfylle de krav som stilles til energieffektivitet.

Både ny og eksisterende bygningsmasse er utformet med utstrakt bruk av tredetaljer, utskjæringer, omramminger og annen ornamentikk. Disse har til dels blitt modellert i 3D, men med det resultat at filen ble så stor at den tilslutt ble umulig å jobbe med. I det siste utkastet har de derfor valgt å holde 3D-modellen ”flat”, som en volummodell, mens de har tegnet fasadene i 2D.

”Prosjektet har vært spennende å jobbe med, men også utfordrende: I forhold til stil, størrelse og plassering av nybygget, samt til detaljering av ornamentikk modellering av et eksisterende, detaljrikt bygg, med skjevheter slik alle eksisterende bygninger har. Hvor langt skal man gå i å modellere eksisterende bygningsmasser helt korrekt?”, avslutter Thulesius.

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring