HENT effektiviserer ved hjelp av FlexiJet

29. juni 2016

HENT startet egen byggfornyelsesavdeling i Oslo i januar 2015 og har allerede oppdrag for 200 millioner kroner. En stor del av oppdragene er rehabiliteringsprosjekter, hvor HENT tidlig så nytteverdien av oppmålingssystemet FlexiJet for innmåling av eksisterende bygningsmasse. Systemet er koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler. Dette gir besparelser i både tid og penger.

HENT

HENT fikk høre om FlexiJet gjennom en presentasjon Graphisoft holdt for BIM-teknikerne i HENTs tekniske avdeling. Produksjonsavdelingen så raskt nytten og tok avgjørelsen om at dette var noe de skulle ha. De har nå investert i egen FlexiJet-maskin. HENT lever av å bygge og skal man levere fra seg forventet sluttprodukt må produktet sikres i tidlig fase av prosjektet.

Kvalitetssikring
Oppmåling ved hjelp av FlexiJet benyttes til kvalitetssikring av eksisterende tegninger eller at man bygger hele modeller fra bunnen for å få riktig grunnlag for prosjektering. Det er alltid en del usikkerheter i rehabiliteringsprosjekter som avdekkes og den risikoen minimeres med det tegnings- og modellunderlaget FlexiJet genererer.

«Rådgivere blir trygge på å bruke modellen. Ingen unnskyldninger for å la være å legge elementer i riktig høyde etc. Prosjektet får gode modeller som arbeidstegningene er generert ut ifra. Tillit til modell er viktig. I de prosjektene hvor arkitekten også bruker ArchiCAD, kan vi avlevere innmålingen uten komplikasjoner i samme format», forteller Henrik Bakke.

Mange fordeler med FlexiJet
«Fordelene med FlexiJet er mange. Det blir som et landmålingsutstyr som man kobler direkte til PC. Vi bruker denne løsningen i stor grad på rehabiliteringsprosjekter for å sette punkter for vegger, gulv, og tak. Man skanner et bygg og bygger modellen direkte på plassen.

Dette gir sikkerhet i at en ser det som skannes og kvalitetssikringen gjøres der og da. Det er også kort vei til support hos Graphisoft og muligheten til å komme med innspill til forbedringer tilpasset HENT sitt bruk.

Et morsomt eksempel på FlexiJet er en kunde som skulle måle opp en eksisterende bygning og kvalitetssikre arealet for salg. Med arealprisene i dag er det viktig at arealet er riktig og 10m2 til eller fra kan fort komme opp i millionklassen.

Noen utfordringer vil det alltids være med verktøyene i BIM-verden. De fleste problemene har opphav i batteriproblemer. Ved lavt batteri blir maskinen mer kranglete med blant annet vibrering ved rotasjon og vi har etter hvert gått over til konstant å være tilkoblet strøm for å minimere disse problemene. Dette går litt utover mobiliteten med flere kabeltromler etc. Vi har sett på muligheter sammen med Graphisoft for alltid å ha et batteri til oppladning for bytting av batterier. Teknisk utstyr på plassen som skaper vibrasjoner har også gitt grunn til å isolere mot disse vibrasjonene i grunnen», tilføyer Morten Wang Kingell.

Økende behov for BIM-teknikere
HENT har jobbet med ArchiCAD siden 2011, den gang med 3 BIM-teknikere. Nå i 2016 er de blitt 15 BIM-teknikere som benytter seg av 11 ArchiCAD lisenser med Add-Ons på ArchiSuite og MEP Modeler.

I verktøykassen har de også flere lisenser fra blant annet Autodesk Revit, Magicad, Naviate, visualiseringsverktøy hos Lumion, åpenBIM-skredderen SimpleBIM, samt den selvskrevne Solibri Model Checker.

Arbeidsmetoden til HENT
Ved prosjektoppstart begynner HENT med å lete frem eksisterende tegninger og prøver å kartlegge hvilken detaljeringsgrad som ønskes i oppmålingen. De tar også en befaring på bygget for å beregne hvor mange forflytninger som trengs for å måle ønsket areal. Deretter beregner de hvor lang tid det vil ta ut i fra antall forflytninger og detaljeringsgrad.

Oppmålingen startes helst i en trappeoppgang hvor man kan ha et likt utgangspunkt i hver etasje for å minimere avvik. De bruker alltid minimum tre punkter med god x/y/z-avstand i forflytninger for å minimere avvik og foretar kontrollmålinger tilbake på tidligere punkter med et maks avvik. Etterhvert som at denne prosessen har blitt skjerpet har de sett betydelig nøyaktigere målinger og enklere forflytninger selv ved bruk av fire punkter over større avstander.

Oppmåling med FlexiJet og visuell kontroll på plassen gir en god forståelse av hvordan bygget er bygd opp. Dette kan også endres når man kommer til motsatt side av veggen eller i over-/underliggende etasje.

Etter oppmåling jobber de videre med modellen for å forbedre den og legge til/redigere elementer som ikke er blitt generert ute i felt. De benytter fargekoding og lagtilhørighet under oppmålingen for å gjøre denne prosessen enklere. Ved kompliserte områder ser de at det også lønner seg å ta et par bilder på plassen.

Om HENT AS
HENT AS er en landsdekkende entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Ålesund, Bergen, Bodø og Tromsø. De har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”. Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling har HENT i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere. En komplett deltakelse fra idé til overlevering er et av HENT sine varemerker.

Selskapet har gjennom de siste år levert en rekke nullfeilprosjekt, og vi har en ambisjon om å levere riktig kvalitet hver gang. Dette skal oppnås gjennom risikobasert kvalitetssikring, ved å avdekke risiko så tidlig som mulig, risikoreduserende prosjektering, risikoreduserende utførelse og kontrollregimer ved forhøyet risiko. HENT er sertifisert iht. kvalitetsstandarden ISO 9001.

HENT har et mål om å være bransjeledende på HMS. Dette oppnås gjennom å benytte profesjonelle HMSK-koordinatorer som påser at HENT sitt HMS-regime følges opp på prosjektene. HENT har systematisk og tett oppfølging av sykemeldte og intern kompetanse på miljø og energiriktig bygging.

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring