Hamar sentrum i 3D

26. april 2013

I Hamar kommune jobbes det med en ny 3D-modell av sentrum, utført i ArchiCAD. På bestilling fra Kommuneutviklingskomiteen er Arealplan i Hamar kommune i gang med en større volumstudie og undersøkelse vedrørende muligheter for fortetting i Hamar sentrum. Det er 10 år siden en lignede undersøkelse ble gjennomført. Behovet for en ny utredning har meldt seg i forbindelse med den nye Kulturminneplanen som blir lagt ut til politisk behandling høsten 2011. Det er ønskelig å ta hensyn til den bevaringsverdige bebyggelsen, men samtidig avdekke hvor mye det samtidig er mulig å fortette.

HAMAR BYMODELL

Studien er ment for å gi et helhetsbilde av utviklingsmulighetene, samt fungere veiledende for utvikling av prosjekter og reguleringsplaner. Det er laget flere forskjellige muligheter for fortetting i byen.

«Man får øynene mer og mer opp for behovet for grønne rekreative gårdsrom. Gjennom registreringer og arealberegninger kartlegges potensialet og setter fokus på mulighetene for å prioritere grønne oppholdsrom framfor parkering i gårdsrommene”, sier Marianne Kaasen Dahl, arkitekt i Hamar kommune.

Hamar kommune har brukt ArchiCAD til planlegging og visualisering av prosjekter, nye volumer, gater og bydeler i ca. 3 år. 3D-modellen av hele byen er ny av året, og det fungerer veldig bra å bruke ArchiCAD i planleggingen, en effektiv og god måte å kommunisere på.

“Det er jo også utfordrende å jobbe sammen på en 3D-modell. Lagstrukturen som en har bygd opp kan virke forvirrende for andre. Her må man holde tunga rett i munnen, men hvis det blir for mye fokus på en ryddig modell, kan det gå utover kreativiteten. Personlig liker jeg å bygge opp en egen lagstruktur, da jeg ikke nødvendigvis finner de predefinerte innstillingene så logiske”, sier Kaasen Dahl.

Hamar kommune har også samarbeidet med utbygger ved et tilfelle med samme modell. I dette prosjektet, ny bydel Strandsonen, er det vist flere scenarier/bebyggelsesmuligheter. Resultatet av samarbeidet har vært med på å påvirke reguleringsplanen. Kaasen Dahl er usikker på hvordan det er vanlig å jobbe med arealplanlegging i andre kommuner, men regner med at mange har kartløsninger hvor man også kan se byen i 3D. Forskjellen er at de bruker ArchiCAD aktivt i planleggingen og kan modellere byen, ikke bare betrakte den.

HAMAR BYMODELL FORTETTING

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring