Kontakt oss

Geilo Kulturkyrkje

25. april 2013

Geilo Kulturkyrkje har fått bred og positiv omtale i pressen og fremstår som et arkitektonisk monument i harmoni med landskapet på Geilo. For oppdragsgiver Hol Kirkelige Fellesråd, har det vært viktig at kirkerommet ikke skal framstå for stort ved vanlige gudstjenester. Dette er løst med et intimt kirkerom som kan åpnes mot to menighetssaler ved behov. Kirkebygget har en mezzaninetasje med bl.a kunstgalleri og rom for ungdomsaktiviteter. Selve kirkerommet er utformet spesielt for konserter og andre kulturaktiviteter uten at dette har gått på bekostning av det sakrale uttrykket. Universell utforming og miljøriktig prosjektering har stått sentralt i utformingen av prosjektet.

GKK_181010

Arkitektonisk idé
Konseptetet har sprunget ut fra idéen om møtet mellom himmel og jord, Gud og menneske. Tomta ligger sentralt på Geilo ved brua som binder sammen nordre og søndre del av stedet. Bygget er plassert nøyaktig øst/vest med alteret mot øst, som har stor symbolverdi for et kirkebygg. Bygget ligger på en flat gress-slette med gravplassen på søndre side. Arkitektene har i prinsippet ”løftet” gress-sletta og lagt et bygg under. Fra dette jordbundne stedet løfter den skrå, stigende kjeglen seg mot himmel og guddom. ”Det er mange som mener at geometri er guds språk. Den skrå kjegleformen som ender i tårnet er ment som en hyllest til denne tanken, i tillegg til at vertikaliteten trekker blikket oppover”, sier Jorunn W. Brusletto.

Kulturkirkens øvrige funksjoner.
Det har vært et klart mål for oppdragsgiver at kirken skal være et kulturelt møtested, og at rommene, unntatt kirkerommet skal være livssynsnøytralt. I utformingen har det vært viktig å skape gode rom for publikum og ansatte. Under det store, gresskledde hovedtaket ligger et landskap med bl.a. bårerom, administrasjon, kjøkken, innvendig kirketorg og menighetssaler. Oppå disse arealene ligger en åpen mezzanin med utsyn over kirketorget og naturen rundt.

Tegnetekniske metoder
Den skjeve kjeglen som danner ”kuppel” over kirkerommet og som går over i tårnet, ble først tegnet med terrengverktøyet i ArchiCAD. I en tidlig fase var dette effektivt, de hadde kontroll med alle punkt, både i plan og snitt. Imidlertid viste dette seg å være lite hensiktsmessig i arbeidstegningfasen hvor det blir stilt store krav til nøyaktighet. Veggene i oppbygget er bygget opp av limtresøyler med avstivende stålkonstruksjoner. Alle limtresøylene ble satt ut med riktig helningsvinkel og stigning som fastsatte alle kotehøyder og dermed lengder for produksjon. Deretter bygget de opp selve veggen med skrå vegg-biter med 250mm bredde som ble trimmet mot et ”hjelpetak” for å få stigningen korrekt. For å få arbeidstegningene mer leselige brukte de 2D med skravur og linjer. Sammen med mange detaljer ble dette til slutt et godt redskap for byggingen.

Fakta
Tiltakshaver: Hol Kirkelige Fellesråd
Totalentreprenør: Atlant Entreprenør AS
Arkitekt: WESTAD & BRUSLETTO AS
Bruksareal: 1839 m2
Antall sitteplasser: 500

ArchiCAD

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU