Brenner for BIM

26. april 2013

Elisabeth Karlsen i Asplan Viak brenner for BIM, en prosjekteringsmetode i 3D som blir stadig viktigere i byggebransjen. Til dette brukes ArchiCAD, et fullverdig BIM-program for arkitekter. Målet er å få programmet så enkelt som mulig, slik at arkitektene i konsernet kan bruke mest mulig tid på kreativitet og gode løsninger, sier Karlsen entusiastisk.

– Som DAK-ansvarlig i Asplan Viak har jeg ansvaret for utvikling og drifting av programmet, samt opplæring av de 80 arkitektene i konsernet. Det er en spennende, men også krevende jobb, der to dager sjelden er like, fortsetter Karlsen som ble ansatt ved Asplan Viaks kontor i Stavanger i 2001. I dag har kontoret 60 ansatte, hvorav 15 arkitekter. Hun er utdannet teknisk tegner og tømrer og reiser en god del i jobben, også for å oppdatere seg faglig.

– Det er viktig å ligge i front på BIM-prosjektering som stadig flere oppdragsgivere ønsker å bruke. Asplan Viak bruker det også proaktivt i en del konkurranser, legger hun til.

IMG_8936

Trives godt
Elisabeth Karlsen trives godt i Stavanger, som hun kaller en fantastisk by. Hun liker de milde vintrene, en slags ”høst” hele året, slik hun uttrykker det litt spøkefullt. Hun er vant til friske vinder fra vest, siden hun kommer fra Veavågen på Karmøy, et tettsted ytterst mot havet. Hun har bodd i Stavanger siden 1989, omtrent ”halve livet”, sier 42-åringen som har en samboer og en sønn på sju år.

På fritiden spiller hun fotball og går turer i fjellet. Her er mulighetene mange, og det gir fin avkobling fra en travel hverdag. I Stavanger sentrum, der Asplan Viak har kontor, er det gangavstand til mange steder. Det er et pluss. Men hun liker også å kjøre motorsykkel i likhet med en voksende skare av MC-entusiaster.

– Asplan Viak var tidlig ute med ArchiCAD og BIM?

– Ja, ArchiCAD ble tatt i bruk av en del arkitekter i Asplan Viak på slutten av 1990-tallet. Jeg har jobbet med programmet siden 2000 og synes det er meget brukervennlig. Det har utviklet seg veldig siden første utgave ble lansert i 1982, sier Karlsen.

– Asplan Viak var veldig tidlige ute med å ta i bruk BIM. Fra 2006 har jeg fulgt utviklingen av BIM-prosjektering gjennom forskjellige fora som ”Den Kloke Tegning” og BA-nettverket. Det har vært både lærerikt og nyttig for den jobben vi gjør, påpeker hun

– Forskjellen på 3D-prosjektering og BIM er at BIM inneholder intelligens i objekter som blir tegnet, mens 3D bare er visuelt 3D uten intelligens i for eksempel veggene i bygget, forklarer hun.

– Det kan også brukes til å beregne energibruk i bygg?

– Det er riktig. Energikravene kan legges inn i et eget program for energisimulering, slik at man kan velge de beste tekniske løsninger og priser. Her kan man bruke programvaren IFC hvor mye av dette er lagt inn. Tenk hva det kan bety når vi skal prosjektere passivbygg, nullenergibygg og plussenergibygg i årene som kommer, utdyper hun.

– Med ArchiCAD 16 kan en vanlig bygningsmodell omgjøres til en ”energimodell”, der man bruker en automatisk modellanalyse som omdanner bygget til en ”termisk blokk”. Mulighetene er mange, presiserer hun.

– Fortell litt om hvordan dere bruker ArchiCAD.

– Vi bruker dette programmet fra første fase i planleggingen til siste strek er tegnet og prosjektet er overlevert oppdragsgiver. Alle arkitektene i Asplan Viak kan tegne i den samme modellen, og mengdene av papir blir stadig mindre. Hele programmet blir brukt, alt fra fine illustrasjoner tidlig i planleggingsfasen til vanlige plantegninger med fasader og snitt. I tillegg bruker vi egne tilpassede skjemaer for blant annet dører og vinduer, slik at man kan kjenne igjen en Asplan Viak-tegning uansett hvilket kontor den er laget ved. Med BIM blir det lettere å beregne mengdeuttak for prising av ulike deler av bygget. En annen viktig ting er at fagfolk som jobber med VVS, elektro osv. kommer veldig tidlig inn i planleggingsprosessen og bidrar med gode løsninger.

– Dere bruker BIM i mange byggeprosjekter?

– Ja, dette har utviklet seg positivt de siste årene, men det er fortsatt et stykke igjen. Vi har brukt dette til flere boliger og bygg på Nord-Jæren. La meg bare nevne to BIM-prosjekter i Skaarlia i Sandnes, to boligblokker som vi tegnet og prosjekterte for Kruse Smith. Det var et lærerikt prosjekt. Flere store entreprenører og utbyggere ønsker BIM-prosjektering, og Kruse Smith er en av dem. Derfor er det viktig å være på hugget og skaffe seg spisskompetanse på dette feltet. Med stadig strengere krav til blant annet miljø, energibruk og materialbruk i byggene er det en stor fordel å bruke BIM. Det er verktøy som blir stadig viktigere, ikke bare for arkitekter, men for hele byggebransjen.

– Hvordan samarbeider dere med andre faggrupper?

– Dette er en modellbasert programvare som enkelt kan deles mellom alle berørte rådgivere og faggrupper i et byggeprosjekt. Filutvekslingen skjer problemfritt, både mellom avdelinger i Asplan Viak og med eksterne konsulenter. Byggmodellen blir kontinuerlig utviklet og forbedret til et ferdig prosjekt. Snart blir modellen tilgjengelig på iPad for byggeledere. Da kan den brukes direkte på byggeplassene i alle trinn av prosessen. Det er et stort fremskritt i forhold til alle tegningene man vanligvis har brukt. Derfor er jeg ikke i tvil om at BIM er et verktøy for fremtiden, sier Karlsen til slutt.

Tekst: Oddvar Lind
Foto: Asplan Viak

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring