Bjørnsletta Skole – FutureBuilt og Passivhusstandard

16. desember 2014

Bjørnsletta skole er tegnet av L2 Arkitekter AS og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Den nye skolen har plass til 750 elever fra første til tiende klasse. Dette er Oslos første passivhusskole og scorer høyt på miljøvennlig materialbruk. Skolen ligger sentralt på Ullern i Oslo med kort avstand til Åsjordet T-banestasjon i Oslo.

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Organisering av skoleanlegget
Prosjektet er utformet med en avlang førsteetasje innpasset terrenget med tre mindre bygningsvolumer over. Det er uteområder for elevene på taket over første etasje mellom de tre byggene. Det tre byggene inneholder elevenes hjemmeområder mens spesialutstyrte rom og fellesarealer er på plan 1. Det er tegnet en liten flerbrukshall tilpasset i terrenget ved atkomst til skoletomta. Flerbrukshallen har ballbane på taket. Organiseringen gir god utnyttelse av tomten med varierte uteområder for elevene.

Skolen har bærekonstruksjon av stål og betong. Armering- og konstruksjonsstål har høy resirkuleringsgrad. I dekkene er det benyttet «bubble deck», noe som reduserer bruken av betong i konstruksjonen med rundt 22 prosent sammenlignet med plasstøpt betong. Kledningen på skolebygget er i naturstein og tre, og de tre klasseromsfløyene er kledt med Accoya. Ulike trekledninger ble vurdert, Accoya har noe høyere klimagassutslipp enn andre kledninger, men ble valgt fordi det er et robust materiale med minimalt vedlikeholdsbehov og vil beholde sin lyse farge over tid.

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Passivhus og FutureBuilt
Bjørnsletta var ikke planlagt som passivhus fra begynnelsen, men underveis i prosjekteringen ble det gjort endringer for å få dette til. Det har blitt lagt vekt på å bygge robust og med energieffektive løsninger som spesielt skal sikre et godt inneklima. Målet for prosjektet som Futurebuilt-prosjekt, var å redusere klimagassutslipp med 50 prosent i forhold til dagens praksis.

Skolen er svært godt isolert og har også særdeles effektive varmepumper (geovarme) som skal dekke både oppvarmings- og varmtvannsbehovet. Ventilasjonen er behovsstyrt med aktive tilluftsventiler, som sikrer en presis styring av anlegget. Skolen vil få daglysstyrt belysning, og det er benyttet LED i utendørsbelysningen. Det er ellers utført en rekke småtiltak, som i sum har stor betydning for det årlige energiforbruket.

Bedre kontroll med ArchiCAD
Det har vært to-tre arkitekter som har jobbet med prosjektet i ArchiCAD. En representant fra Graphisoft var også med for å drøfte noen utfordringer kontoret sto ovenfor tidlig i prosjekteringen.

ArchiCAD er et nyttig verktøy som gir mange kontrollmuligheter og et godt utgangspunkt for visualisering, mener arkitektene. Bjørnsletta er ikke et BIM-prosjekt.

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Om L2 Arkitekter
L2 Arkitekter har vært ArchiCAD-brukere siden 2009 og er et arkitektkontor med kreative og motiverte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø. De motiveres av å skape bygg og anlegg av høyeste kvalitet i tråd med oppdragsgivers krav og forventninger. Kontoret har mottatt 11 arkitekturpriser for sine arbeider, bl.a. Norges høyeste utmerkelse, Houens fonds diplom, for Tønsberg bibliotek. Siden etableringen i 1986 har kontoret deltatt i 80 konkurranser og vunnet ca. 38 av dem.

Fakta om prosjektet:
Prosjekttype: Skole med flerbrukshall
Sted: Ullern, Oslo
Type bygg: Barne- og ungdomsskole
Faser: Fra mulighetsstudie til ferdig bygg
Størrelse: ca. 10 000 m2
Budsjett: 450 mill.
Ferdigstillelse: vår 2014
Miljø: Passivhus, FutureBuilt prosjekt
Fagansvarlig arkitekt: Jon Flatebø
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Undervisningsbygg KF

FutureBuilt
FutureBuilt er et ti-årig program som skal bidra til å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger i Oslo og Drammen. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter. Viktige faktorer er transport, økologiske kretsløp, helse og opplevelse.

FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for Byggkvalitet, Transnova og Norske arkitekters landsforbund. FutureBuilt er en del av Framtidens byer.

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2020 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring