BIM

BIM er et begrep som brukes om prosjektering hvor det benyttes digitale 3D-modeller til å høste og berike informasjon i tegninger. Se også forklaring på WikiPedia. En annen viktig del av BIM-konseptet er at det kun skal være en modell (alt i samme fil), hvor all informasjon og endringer legges inn. Alle involverte tegninger skal da kunne oppdatere seg automatisk, slik at feil eller mangler i tegningsunderlaget blir unngått. Denne måten å høste og berike informasjon på er essensiell for at man skal kunne jobbe etter BIM-prinsippet.

En 3D-modell alene kan ikke kalles BIM uten at elementene som finnes i bygningen er kodet eller spesifisert på en slik måte at de gir nøyaktig informasjon til brukeren eller andre som man utveksler modellfilen med. Slik informasjon kan f. eks være en vegg som forteller en at det er en trevegg med en spesifikk dimensjon og oppbygning. Videre kan veggen gi opplysninger som f.eks. at det er en bærende konstruksjon, yttervegg eller innervegg, høyde, lengde, overflate og kubikk etc.

ARCHICAD er et ekte BIM-verktøy fra bunnen av, og var banebrytende pionerer da vi allerede i 1987 lanserte denne teknologien under begrepet (Virtual Building). Programmet er tilpasset norsk måte å prosjektere på og inkluderer ferdige innstillinger for veggelementer, dekker, tak, vinduer, dører etc. Ved å ta i bruk den norske versjonen av ARCHICAD er man derfor sikret at man fra starten av prosjekterer ved hjelp av en 3D-modell som er BIM.IFC

ARCHICAD er sertifisert for IFC, og har i lang tid vært blant de fremste i verden på eksport og import av dette åpne filformatet. Ved hjelp av IFC kan man kommunisere med andre involverte faggrupper med bygningsinformasjonsmodeller (BIM) istedenfor konvensjonelle 2D-strekbaserte tegninger. På denne måten kan alle involverte høste og berike modellen istedenfor enkelttegninger. Forståelsen og kommunikasjonsevnen øker dermed betraktelig både mellom de prosjekterende fagdisipliner, oppdragsgivere, entreprenører og myndigheter. Feil og mangler kan også kontrolleres og oppdages på et tidlig stadium i alle faser av prosjekteringen.At IFC er en åpen standard gjør også at alle uansett fagdisiplin fritt kan velge det verktøyet som er best egnet til sitt yrke og behov. Ingen trenger derfor å bli ”presset” til å gå for et verktøy fordi ”alle” andre bruker det, eller oppdragsgiver forlanger det for sin egen del. Nå er det BIM og IFC som gjelder, og dette vil få betydning for de involverte som prosjekterer på en positiv måte. En IFC-modell utvider også bruksområdet for tegninger til noe mer, som f.eks. i FDV-systemer, energianalyser, tids- og kostnadsanalyser (4D og 5D) etc.

buildingSMART og IFC
I Norge styres utviklingen av IFC-formatet av buildingSMART som er en ideell internasjonal organisasjon av frivillige. Formålet med IFC er å utvikle et fritt filformat for utveksling av intelligente 3D-modeller mellom forskjellige faggrupper innen byggfag, landskap etc.

BIM Equity Blog
IFC/ARCHICAD Connection Add-In for Revit


Kontakt oss

  • Ta en hyggelig prat med en av våre Graphisoft Norge kollegaer

    Vi tar ditt personvern på alvor. Vi trenger å lagre din informasjon for å kunne behandle forespørselen. Les mer om vårt personvern her

Copyright © 2021 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring