Aktivhus – Et helhetlig miljøhuskonsept

05. november 2013

Aktivhus har som mål å bli Nordens ledende leverandør av miljøhus og er leverandør av boligløsninger basert på «Aktivhus standarden». Med bred kompetanse innen miljø, arkitektur og produksjon er de en innovativ kunnskapsbedrift som ligger i front faglig og markedsmessig.

P1020657

Neste generasjons miljøhus
Aktivhus er et bygningskonsept som nå former seg som et tilsvar til Passivhuset og som prøver å etablere en bredere og mer helhetlig plattform for hva framtidens bærekraftige byggemetoder skal være. Aktivhus er en strategi som fører fram mot klimanøytrale bygg og bygging av et bærekraftig samfunn.

Hurdalssjøen Økologiske Landsby
Hurdalssjøen Økologiske Landsby – HØL, blir det første økolandsbyprosjektet i Norge. Prosjektet har en helhetlig innfallsvinkel til spørsmålet om bærekraftig utvikling, hvor økologiske boliger, miljøvennlig livsstil, økologisk dyrkning, sosialt felleskap og kulturelle aktiviteter knyttes sammen. Prosjektet er utviklet over flere år i nært samarbeid med Gaia Arkitekter og Aktivhus as. Hurdal kommune, Husbanken og en rekke andre samarbeidspartnere er også støttespillere for HØL.

Utgangspunktet er Gjøding gård som ligger flott til ved Hurdalsjøen. Gården er på ca. 700 dekar med jord og skog. Økolandsbyen vil omfatte 150 boenheter, gårdsdrift og gårdstun med eksisterende bygninger samt den lokale skolen som legges ned og gjøres om til et spennende nærings- og miljøsenter.

Det er utviklet 6 boligtyper for Økolandsbyen basert på Aktivhus-konseptet. Alle modellene er gjennomført med sunne og naturnære materialer, godt inneklima, lavenergiløsninger etc. Første boligtun er planlagt som et 0-energi prosjekt. Prosjektets mål er å skape et sted hvor den kulturelle og estetiske dimensjon løfter og bærer frem det økologiske.

Fornøyde ArchiCAD-brukere
Noen av arkitektene hos Aktivhus har vært ArchiCAD-brukere siden 1995 og mener de drar klart nytte av funksjonene i programmet. Først og fremst er det basisfordelene med gode 3D-funksjoner, en enkel og intuitiv oppbygning og god veksling mellom plan, snitt og perspektiv. Kontoret drar også nytte av skjemafunksjonene og databasefunksjonene.

«Mens det tidligere kunne være problemer med dwg/dxf fungerer dette nå helt uproblematisk. Vi har konvertert noen BIM-modeller blant annet for videre 3D-behandling i andre programmer og dette fungerer bra,» sier Arild Berg.

«ArchiCAD har jo blitt kraftigere og mer komplekst igjennom årene, men har fortsatt klart å beholde et relativt enkelt basisoppsett, der nye relativt raskt kan ta i bruk programmet, samtidig som de mer drevne kan gå dypere inn i menyene og nyttiggjøre seg mer avanserte og funksjoner og verktøy», avslutter Berg.

P1010873 kopi

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring