Aker K2 på Fornebu

25. april 2013

Voll Arkitekter AS har tegnet det nye bygget på K2 tomten på Fornebu. Prosjektet er på mer enn 46.000 kvadratmeter og er et av de største BIM-prosjektene i Norge. Bygget skal inneholde hotell, Aker Expo vitensenter og kontoranlegg for 1.400 ansatte i Aker Solutions. Det er Aker Solutions som har inngått en totalentreprisekontrakt med HENT AS for prosjektet som skal stå ferdigstilt første kvartal 2012. Hotellet får navnet Quality Hotel Arena Fornebu, og skal leies og driftes av Petter Stordalen. Choice-anlegget får 305 dobbeltrom stor konferansekapasitet med en plenumssal med plass til 500 personer.

Daylight_101109_update

Nye ArchiCAD-brukere
Voll Arkitekter startet prosjekteringen lenge før de begynte å ta i bruk ArchiCAD. Rolf Sterud sier det har vært svært krevende å konvertere prosjektet til et rent ArchiCAD-prosjekt midt i løpet, og måtte kjøre prosjektet parallelt på ny og gammel DAK-plattform i en måneds tid. Det var oppdragsgiver, HENT AS, som anbefalte de å ta i bruk BIM i prosjektet. Kontoret var ikke glade for dette i starten, men har etter hvert sett at på så store prosjekter er det fordeler med BIM.

”ArchiCADs Teamwork og BIM-server løsning har blitt flittig brukt og vi hadde ikke klart oss uten denne funksjonaliteten”, sier Sterud. ”Vi er mellom 3 og 5 personer på prosjektet, og TeamWork er helt avgjørende. Dette er en samarbeidsform vi helt klart ønsker å benytte oss av i fremtiden.”

Fordeler med BIM
”Å tegne i 3D i en BIM-modell er ikke noe stort problem i forhold til å tegne i 2D” sier Sterud. Det er flere fordeler ved å jobbe i et BIM-prosjekt. De sender og mottar oppdaterte IFC-filer fra alle øvrige konsulenter annenhver uke. Det betyr at de hele tiden har god kontroll på hva de andre konsulentene foretar seg, spesielt i forhold til RIB, de har full kontroll på søyler og bjelker på alle tenkelige og utenkelige steder i bygget.

”Filoverføring mellom ArchiCAD og de andre verktøyene de har brukt internt, samt mot eksterne konsulenter, har fungert utmerket. Å ta inn DWG-filer utenfra som tegninger er en fornøyelse med mulighet for styring av synlige lag i den innsatte tegningen, jeg er imponert”, forteller Sterud. De har ikke eksportert mye DWG ennå siden de stort sett har utvekslet IFC så langt. Det har ikke vært nødvendig å benytte eksport-muligheten mye for DWG ennå, da de stort sett har utvekslet IFC så langt, men Sterud regner med at med ArchiCAD er ikke det problematisk.

Kontoret slet litt med de andre konsulentene med IFC-filer i starten. Dette skyldes hovedsaklig at BIM-manualen ble utarbeidet etter at rådgivere på hver sin kant var i gang med å prosjektere. Sterud mener det hadde vært lettere hvis de var enige om nullpunkt og etasjehøyder før de satte i gang, det blir bedre neste gang.

Voll Arkitekter har tegnet et bygg som har forskjellige etasjehøyder i forskjellige områder i plan, mens for eksempel kjellere henger sammen. Med flere RIBer inne i samme prosjektet, fordelt på forskjellige soner og grensesnitt som går på kryss og tvers av både plan og snitt, har det vært litt problematisk med etasjehøydene. De ønsker at ArchiCAD i fremtiden får en funksjon som gjør at man kan definere lokale etasjehøyder i forskjellige områder i bygget. Slik de jobber nå, med ett sett med etasjehøyder og en del dekker som fraviker med dette, kan det dukke det opp overraskelser både i dørlister og i planvisning av dører og vinduer.

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring