AF Gruppen

26. april 2013

AF Gruppen ASA er et ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhetsområder innenfor bygg, anlegg, eiendom, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har de vært uavhengige og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av evne og vilje til å tenke litt annerledes er med å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF står for: «Addressing the Future». Inge Handagard jobber som BIM-koordinator hos AF Bygg i Oslo, den avdelingen som bruker BIM mest. De er 4-5 personer som benytter ArchiCAD, og av dem er to superbrukere som kan ArchiCAD meget godt. Avdelingen begynte å bruke ArchiCAD som testversjon ved årsskiftet 2009/2010 for å så kjøpe lisenser i 2010.

BIM i prosjekteringen
ArchiCAD benyttes i mange av prosjektene de er involvert i, både boligbygg og næringsbygg med varierende i størrelser fra 2 000 – 45 000 kvm. ”Vi ser stor nytte av BIM innenfor flere bruksområder. BIM blir brukt innenfor kalkulasjon, prosjektering i forhold til tverrfaglig kontroll og kollisjonstesting/koordinering. Det er også nyttig til visualisering, både for innsalg og produksjon, men også riggplanlegging, HMS med mer,” sier Handagard.

”Vi ser også nye områder å bruke BIM på som vi ikke hadde tenkt på i utgangspunktet. Vi ønsker å være i front når det gjelder å prøve ut og ta i bruk ny teknologi innen BIM, blant annet 4D, fremdriftsplanlegging og fremdriftssimulering, energiberegning, FDV-dokumentasjon, dokumenthåndtering og masseberegning på grunnarbeider,” fortsetter Handagard.

Filutveksling med ArchiCAD har fungert bra i forhold til hva programmet lover. Det hadde vært ønskelig med et format som kunne importert parametriske objekter fra andre programmer.

AF3

Visualisering med Graphisoft Virtual Building Explorer
De benytter Virtual Building Explorer (VBE), en ArchiCAD plug-in, til visualisering så kundene kan få se hvordan det ferdige resultatet blir. Også internt er VBE nyttig for visualisering og produksjonsoppfølging. De har benyttet VBE til visualisering av byggeplass der tomta og råbygget ble importert, for å så modellere opp stillas, sikringsmateriell og tårnkran. De bruker også VBE til å sette sammen ulike modeller fra IFC for å visualisere de tekniske fagene i en modell som er enkel å navigere i. Handagard mener VBE er et godt valg for å vise en modell som er enkel å navigere rundt i.

Grefsenkollveien 16 er et pilotprosjekt på BIM i AF. De tekniske rådgiverne ble kontrahert med krav til BIM, med forutsetning at det ble benyttet åpen BIM (IFC) som felles resultatformat. Prosjetet er tegnet i Revit og videre bearbeidet i ArchiCAD. Modellene har blitt benyttet til sammenstillingsmodeller, visualisering, prosjektering/kollisjonstesting og riggplanlegging. Siden dette er et pågående prosjekt vil også modellene benyttes i produksjon, og det arbeides med utarbeidelse av stenderplaner for å få levert riktige mengder på rett sted til rett tid, samt som veiledning for fagarbeiderne på grunnlag av disse.

AF Gruppen ser besparelser i tid i forhold til mengdeuttak, samtidig som nøyaktigheten og sikkerheten i mengdene blir meget stor. I prosjekteringen ser de at modellene og kollisjonskontroller har avdekket problemområder på et sannsynligvis tidligere tidspunkt enn tradisjonelt. I riggplanleggingen har de hatt en unik mulighet til å prosjektere stillas og sikringsarbeid på et tidlig tidspunkt med stor nøyaktighetsgrad og oversikt over hvordan arbeidssituasjonen kommer til å bli etter hvert.

AF Gruppen fokuserer på å benytte BIM på en måte som gjør at de ikke tilbringer for mye tid på brakkeriggen, men er aktivt ute i produksjonen og kan benytte BIM som hjelpemiddel. Dette kan være en utfordring i dag, men de erfaringene de opparbeider seg, blant annet fra dette prosjektet, er viktige for å oppnå en god arbeidsprosess ved bruk av BIM.

AF

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring