Kontakt oss

FlexiJet

Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man går ut fra ek­sisterende tegninger og supplerer med oppmålinger tatt på stedet. Flexijet4architects er et BIM-målesystem koblet mot ARCHICAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler.

Systemet består av et stativ, en tilt- og svivelenhet og laseravstandsmåleren Leica Disto, som måler avstander og vinkler. Dette er koblet trådløst med Bluetooth til en bærbar PC med ARCHICAD og en plug-in «app».

Fordeler med denne metoden:

• Mulige feilkilder minimeres da innmåling og generering av modell skjer i en prosess.
• Siden de som bygger opp modellen hele tiden er på stedet, kan de både strukturere og berike (legge inn informasjon) modellen iht. prosjektets gjeldende krav og behov.
• Kontra tradisjonell laserscanning får en ved bruk av denne metoden mulighet til å tilpasse antall innmålingspunkter til ulike behov for detaljering i ulike områder av bygget eller ulike bygningsdeler. En kan også utelate irrelevant informasjon som f.eks. løst inventar.
• Det er ikke nødvendig å tømme/rydde rom for oppmåling, og en kan utføre oppmåling av et rom også med folk til stede.

Flexijet brosjyre

Dersom du har interesse av Flexijet eller ønsker en pris på en opptegningsjobb, ta kontakt med .

Vi både selger og leier ut utstyret i tillegg til at vi kan gjøre hele jobben for deg.


Copyright © 2019 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU