ArchiTerra

ArchiTerra er et rimelig tillegg til Archicad som gir økt funksjonalitet for terreng og landskapsforming.

Terrengmodellen kan enkelt redigeres og suppleres med veier, bygninger, trær etc. og man kan kombinere funksjoner fra ArchiTerra med objekter og verktøy fra Archicad. Man kan enkelt farge deler av modellen, generere lengdeprofil på veier og finne kotehøyder hvor som helst i terrenget. Inkludert er også norsktilpasset SOSI-import, som inneholder funksjoner for automatisk generering av 3D-terreng, eksisterende bygninger og riktig planvisning med blant annet nabogrenser, byggelinjer etc.

I tillegg er det lagt inn en egen funksjon for å kunne georeferere modeller etter Statsbyggs BIM-manual og anbefalinger gitt av buildingSMART. Man kan også importere dxf-filer og tekst-filer med x-, y- og z-koordinater.

Funksjoner

Import av GIS-data
ArchiTerra muliggjør import av GIS-data og terrengdata fra følgende formater:
SOSI: alle objekttyper. (landskapsform, bygningsdata, plandata og annen informasjon som er geometrisk.
SHAPE (.shp) Landskapsform og objekter.
.DXF (fra Autodesk) Data som er egnet for å generere landskapsmodell, med filtrering av punkter for triangulering.
.xyz eller .txt. Punktlister, med terrengdata, .kof kan brukes etter litt bearbeiding i Excel. Punktskyer kan importeres i .xyz-format, og filtreres (minimumsavstand mellom punkter kan defineres) før generering av terrengmodell.

ArchiTerra 1

Generering av terrengmodell
ArchiTerra genererer fort terrengmodeller med valgfri trianguleringsavstander basert på valgte data fra importerte filer, eller eventuelt manuelt innlagte data. Terrenget kan genereres i gitte koordinater eller georefereres i henhold til prosedyre gitt av buildingSMART, som også refereres i Statsbyggs BIM Manual.

Import og generering av objekter fra SOSI – filer
ArchiTerra kan også generere geometriske objekter fra andre data i SOSI-filene, type bygninger, veier, brygger, gjerder etc.

ArchiTerra 2

Generering av coter og hellingsanalyser
ArchiTerra genererer coter fra originalt og modifisert terreng. Hellingsanalyse kan også lages som forskjellige farger på triangler med forskjellig helling.

Generering av veier og platåer i terreng
ArchiTerra har funksjoner for å lage veier i terreng og platåer (kun overflate, ikke sjikt, men det kan lett tegnes på snittene etterpå). Også lengdeprofil på vei kan genereres og modifiseres. Det kan også taes ut enkle masseberegninger.

ArchiTerra 3

Andre mindre brukte funksjoner i ArchiTerra
Det finnes funksjoner for å legge andre overflater på deler av terrenget, lage forstøtningsmurer, markere høyder, sette objekter på terrenget (riktig høyde), lage gjerder som følger terrenget, samt noen andre funksjoner som sjeldent brukes. Det er også funksjon for eksport av modifisert terrengform i .xyz-format, som lett kan gjøres om til .kof. Det følger med en fyldig manual i PDF-format. Dessuten er det undervisningsfilmer på norsk på YouTube. «Finbearbeiding», modellering av «harde» landskapsobjekter, beplantning, og tegningsproduksjon foregår med standard Archicad verktøy og arbeidsmetoder.


Kontakt oss

  • Ta en hyggelig prat med en av våre Graphisoft Norge kollegaer

    Vi tar ditt personvern på alvor. Vi trenger å lagre din informasjon for å kunne behandle forespørselen. Les mer om vårt personvern her

Copyright © 2021 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring